Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 9

Văn mẫu lớp 9

Suy nghĩ về lòng tự trọng | Làm văn mẫu

nghị luận về lòng tự trọng

(Văn mẫu lớp 9) – Suy nghĩ về lòng tự trọng (Bài làm của học sinh Quang Dương) Đề bài: Suy nghĩ về lòng tự trọng BÀI LÀM      Trong vũ trụ, chỉ riêng loài người biết mình có đời sống tinh thần cao vượt lên trên hết vạn …

Read More »

Suy nghĩ về bệnh nói dối | Làm văn mẫu

suy nghĩ về bệnh nói dối

(Văn mẫu lớp 9) – Suy nghĩ về bệnh "nói dối"(Bài làm của học sinh Nguyễn Hà Chi) Đề bài: Suy nghĩ về bệnh "nói dối" BÀI LÀM:      Nói dối là một cách nói khác đi, không đúng với sự thật, không đúng với tâm trạng, suy nghĩ …

Read More »