Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 12 / Trong bài Nhận đường Nguyễn Đình Thi viết: “Văn nghệ phụng sự kháng chiến, nhưng chính kháng chiến đem đến cho văn nghệ một sức sống mới. Sắt lửa mặt trận đang đúc nên văn nghệ mới ra chúng ta”. Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trong khoảng 500 từ. 

Trong bài Nhận đường Nguyễn Đình Thi viết: “Văn nghệ phụng sự kháng chiến, nhưng chính kháng chiến đem đến cho văn nghệ một sức sống mới. Sắt lửa mặt trận đang đúc nên văn nghệ mới ra chúng ta”. Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trong khoảng 500 từ. 

       (Văn mẫu lớp 12) – Trong bài Nhận đường Nguyễn Đình Thi viết: "Văn nghệ phụng sự kháng chiến, nhưng chính kháng chiến đem đến cho văn nghệ một sức sống mới. Sắt lửa mặt trận đang đúc nên văn nghệ mới ra chúng ta". Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trong khoảng 500 từ (Bài làm của học sinh Ngọc Trinh)

Đề bài: Trong bài Nhận đường Nguyễn Đình Thi viết: "Văn nghệ phụng sự kháng chiến, nhưng chính kháng chiến đem đến cho văn nghệ một sức sống mới. Sắt lửa mặt trận đang đúc nên văn nghệ mới ra chúng ta". Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trong khoảng 500 từ. 

 BÀI LÀM:

      "Văn nghệ phụng sự kháng chiến, nhưng chính kháng chiến đem đến cho văn nghệ một sức sống mới. Sắt lửa mặt trận đang đúc nên văn nghệ mới ra chúng ta". Đây chính là ý kiến của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, một trong những thành viên đầu tiên của tổ chức Văn hóa cứu quốc. Ý kiến của ông thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn. Chúng ta cùng bàn luận về nó !

Loading...

     Ý kiến của Nguyễn Đình Thi bao gồm hai luận điểm chính: Văn nghệ phụng sự kháng chiến và kháng chiến cung cấp chất liệu để hình thành nên một nền văn nghệ mới.

      Nói văn nghệ phụng sự kháng chiến là vì trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp quyết liệt, mọi suy nghĩ, hành động của  bất kì người dân Việt Nam nào cũng hướng về đó để đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của kẻ thù. Việc lựa chọn hướng đi cho văn nghệ là một việc làm tối cần thiết. Văn học "vị nghệ thuật" hay "vị nhân sinh" là vấn đề không phải bất kì văn nghệ sĩ nào cũng có thể nhận diện rõ ràng.

      Trước yêu cầu cấp bách về việc bảo vệ nền độc lập tựu do cho dân tộc, nền văn nghệ chân chính phải có trách nhiệm đối với Tổ quốc. Vậy nên, lẽ đương nhiên văn nghệ phải phụng sự cuộc kháng chiến đó.

      Như thế, văn nghệ là một vũ khí đấu tranh bảo vệ nền độc lập. Tác phẩm văn học phải hướng đến mục tiêu đó và mỗi một nhà văn phải là một chiến sĩ trên trận tuyến đánh thù.

      Đây chính là con đường đúng đắn mà bất kì một người dân yêu nước nào cũng phải tuân theo. Nhà văn hay nhà nghệ sĩ có thể không trực tiếp cấm súng đối mặt với quân thù, nhưng tác phẩm của họ sẽ là thứ vũ khí hữu hiệu nhất để vạch trần tội ác của chúng, ngợi ca kịp thời những gương chiến đấu anh dũng của quân và dân ta để động viên, cổ vũ mọi người tiến tới làm nên chiến thắng.

      Trong khi đó, kháng chiến là nguồn cội, nền tảng của nền văn nghệ mới. Kháng chiến cung cấp chất liệu để hình thành nên nền văn nghệ mới, theo các cách khác nhau. 

      Những nhà văn xuất thân hoặc trưởng thành từ cuộc kháng chiến. Họ là chủ thể sáng tạo. Đó là Tố Hữu, Chính Hữu, Nam Cao, Xuân Diệu. Không có những nhà văn chiến sĩ thì sẽ không có văn chương chiến đấu.

      Cuộc kháng chiến cũng cung cấp sự kiện, con người, chi tiết,… cho văn học. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ can trường, khí phách, hiên ngang xem cái chết nhẹ tựa lông hồng trong Tây Tiến của Quang Dũng, hay trong thơ của Nguyễn Đình Thi,… đều có nguồn gốc xuất từ cuộc kháng chiến thần thánh đó của dân tộc. Đây chính là mảng hiện thực tuyệt vời nhất, nguồn sữa nuôi dưỡng văn nghệ không bao giờ cạn kiệt.

      Văn học bắt nguồn từ cuộc sống và phục vụ cuộc sống. Từ nguyên lí tồn tại này, ta thấy chính hiện thực kháng chiến là nền tảng, động lực cho ra đời một nền văn nghệ mới. Nền văn nghệ mang tính chiến đấu cao được hình thành. Nền văn nghệ phục vụ đắc lực cho cuộc kháng chiến.

      Trong thời kì đất nước dồn hết nỗ lực vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tọc thì văn chương cũng phát triển trong xu thế chung đó.

      Chỉ có bám sát hiện thực cuộc sống chiến đấu sôi động của dân tộc thì văn nghệ mới có thể tồn tại và phát triển.

      Hào khí của dân tộc mang lại hùng khí cho văn nghệ. Đến lượt mình văn nghệ góp phần làm nên chiến thắng chung của đất nước.

Spread the love
Loading...

Check Also

tóm tắt cốt truyện kịch hồn trương ba da hàng thịt

Tóm tắt và nhận xét về cốt truyện kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ

(Văn mẫu lớp 12) – Em hãy tóm tắt và nhận xét về cốt truyện kịch Hồn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *