Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 12 / Trình bày vắn tắt những đặc điểm chung về hoàn cảnh lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975

Trình bày vắn tắt những đặc điểm chung về hoàn cảnh lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975

(Văn mẫu lớp 12) – Trình bày vắn tắt những đặc điểm chung về hoàn cảnh lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975.

(Bài làm của học sinh Phương Thùy)

Đề bàiTrình bày vắn tắt những đặc điểm chung về hoàn cảnh lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975

BÀI LÀM

     Những sự kiện lớn diễn ra trên đất nước ta trong giai đoạn từ năm 1945 – 1975:

Loading...

    Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc kéo dài suốt ba mươi năm. Công cuộc xây dựng cuộc sống mới, con người mới ở miền Bắc, sau đó là trên toàn quốc. Giải phóng miền Nam năm 1975, thống nhất đất nước.

     Nền văn học 1945 đến 1975 được chia thành ba chặng chính:

    Từ năm 1945 đến 1954: những năm kháng chiến chống Pháp

   Từ 1955 đến năm 1964: những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước.

    Từ năm 1965 đến 1975: những năm kháng chiến chống đế quốc Mĩ.

    Ngoài ra, trong giai đoạn này còn có mảng văn học vùng tạm chiếm, tức là văn học dưới chế độ thực dân (cũ và mới)

Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn

    Từ năm 1954 đến 1975, văn học Việt Nam có những đạc điểm cơ bản sau:

    Nền văn học chủ yếu vận động theo khuynh hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. Khuynh hướng tư tưởng chủ đạo là tư tưởng cách mạng, văn học là vũ khí phục vụ sự nghiệp cách mạng. Tập trung vào đề tài Tổ quốc: bảo vệ đất nước, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân vật trung tâm là người chiến sĩ trên mặt trận vũ trang. Tổ quốc, xã hội chủ nghĩa trở thành nguồn cảm hứng lớn. Đề cao lao động và ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp của người lao động – những con người mới.

     Nền văn học hướng về đại chúng: một quan niệm mới , một cảm hứng chủ đạo được hình thành: đất nước của nhân dân. Nền văn học nói lên nỗi  bất hạnh của những người lao động nghèo khổ bị áp bức, tập trung xây dựng hình tượng quần chúng cách mạng. Phần lớn là những tác phẩm ngắn gọn, nội dung dễ hiểu, chủ đề rõ ràng.

     Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn: Đề cập tới số phận chung của cả cộng đồng, của toàn dân tộc, nền văn học của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng. Nhân vật lí tưởng là con người của cộng đồng, kết tinh những phẩm chất cao đẹp của cả cộng đồng. Lời văn mang giọng điệu ngợi ca, trang trọng và đẹp một cách tráng lệ, hào hùng. Cảm hứng lãng mạn chủ yếu được thể hiện qua việc khẳng định phương diện lí tưởng của cuộc sống mới, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

>>> XEM THÊM :

Spread the love
Loading...

Check Also

tóm tắt cốt truyện kịch hồn trương ba da hàng thịt

Tóm tắt và nhận xét về cốt truyện kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ

(Văn mẫu lớp 12) – Em hãy tóm tắt và nhận xét về cốt truyện kịch Hồn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *