Home / Tag Archives: phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập unesco

Tag Archives: phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập unesco

Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: ” Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình”

phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập UNESCO

(Văn mẫu lớp 12) – Em hãy Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: " Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình" (Bài làm của học sinh Thúy Lục) Đề bài: Hãy phát biểu ý kiến …

Read More »