Home / Tag Archives: cô bé bán diêm

Tag Archives: cô bé bán diêm

Cảm nghĩ về kết thúc truyện cô bé bán diêm | Văn Mẫu

cảm nghĩ về kết thúc truyện cô bé bán diêm

(Văn mẫu lớp 8) – Em hãy phát biểu cảm nghĩ về cái kết truyện Cô bé bán diêm của An-đéc-xen (Bài làm của học sinh Dương Châu) Đề bài: Cảm nghĩ về kết thúc truyện cô bé bán diêm của An-đéc-xen BÀI LÀM      Có những câu chuyện, đọc xong chúng ta dường …

Read More »