Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 6

Soạn văn lớp 6

Soạn bài Nghĩa của từ | Làm văn mẫu

soạn bài nghĩa của từ

(Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Nghĩa của từ (Bài làm của học sinh Tống Quỳnh Trang) Đề bài: Soạn bài Nghĩa của từ BÀI LÀM I. Nghĩa của từ là gì? 1. Mỗi chú thích gồm hai bộ phận: một bộ phận là từ và bộ phận sau …

Read More »

Soạn bài Từ mượn | Làm văn mẫu

soạn bài từ mượn

(Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Từ mượn  (Bài làm của học sinh Đào Phương Thủy) Đề bài: Soạn bài Từ mượn BÀI LÀM I. Từ thuần Việt và từ mượn: 1. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn …

Read More »