Home / SOẠN VĂN

SOẠN VĂN

Soạn bài Ôn tập về thơ | Làm văn mẫu

Soạn bài Ôn tập về thơ

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Ôn tập về thơ (Bài làm của học sinh Thúy Ngần) Đề bài: Soạn bài Ôn tập về thơ BÀI LÀM: 1. Lập bảng thống kê các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam đã học trong chương trình ngữ văn 9 Tác …

Read More »

Soạn bài nghị luận về tác phẩm truyện | Làm văn mẫu

Soạn bài Nghị luận về tác phẩm truyện

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (Bài làm của học sinh Giang Văn Minh) Đề bài: Soạn bài Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)  BÀI LÀM I. Tìm hiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc …

Read More »