Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 10 / Soạn bài Văn bản (tiếp theo) | Làm văn mẫu

Soạn bài Văn bản (tiếp theo) | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Văn bản (tiếp theo)

(Bài làm của học sinh  Hoàng Thu Hồng)

Đề bàiSoạn bài Văn bản (tiếp theo)

BÀI LÀM

III. Luyện tập:

Loading...

1. Bài 1:

a. Đoạn văn có một chủ đề thống nhất, câu chốt (câu chủ đề) đứng đầu đoạn văn, được làm rõ ở các câu tiếp.

b. Sự phát triển chủ đề:

* Câu chủ đề: Giữa cơ thể và môi trường có ảnh hưởng qua lại với nhau.

* Các luận cứ:

– Hai luận cứ lí lẽ:

+ Môi trường có ảnh hưởng tới mọi đặc tính của cơ thể.

+ So sánh các lá mọc trong các môi trường khác nhau.

– Bốn luận chứng (dẫn chứng):

+ Lá cây đậu Hà Lan -> tua cuốn.

+ Lá cây mây -> tua móc có gai bám.

+ Lá cây xương rồng ->  gai.

+ Lá cây lá bỏng -> chứa nhiều nước.

c. Nhan đề:

– Mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường.

– Ảnh hưởng qua lại giữa cơ thể và môi trường.

soạn bài văn bản

2. Bài 2:

– Sắp xếp: 1-3-5-2-4.

– Nhan đề: Bài thơ Việt Bắc.

3. Bài 3:

– Câu chủ đề: Môi trường sống của loài người hiện nay đang bị huỷ hoại nghiêm trọng.

– Các luận cứ:

+ Rừng đầu nguồn đang bị chặt phá, khai thác bừa bãi  là nguyên nhân gây ra lũ lụt, hạn hán kéo dài.

+ Các sông suối ngày càng bị ô nhiễm.

+ Rác thải, chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa được xử lí.

+ Các loại thuốc trừ sâu sử dụng ko theo quy định đảm bảo an toàn cho môi trường…

– Tiểu kết: Thực trạng trên làm cho nạn ô nhiễm môi trường sống đang ở mức báo động.

– Tiêu đề: Môi trường sống kêu cứu.

4. Bài 4:

Đơn xin phép nghỉ học.

a. Người nhận: Thầy (cô) giáo chủ nhiệm và các thầy (cô) bộ môn.

– Người viết: Học trò.

b. Mục đích: Xin phép được nghỉ học trong một thời gian nhất định.

c. Nội dung:

 Cần nêu rõ:

– Họ và tên, lớp, trường.

– Lí do xin nghỉ học.

– Thời gian xin nghỉ.

– Lời hứa thực hiện đầy đủ các công việc học tập khi phải nghỉ học.

d. Kết cấu:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Tên đơn.

– Người nhận, đơn vị công tác của người nhận.

– Họ và tên, lớp, trường của hs.

– Lí do xin nghỉ học.

– Thời gian xin nghỉ.

– Lời hứa thực hiện đầy đủ các công việc học tập khi phải nghỉ học.

– Địa điểm, thời gian viết đơn.

– Kí tên.

– Xác nhận của phụ huynh hs.

soạn bài văn bản

Spread the love
Loading...

Check Also

soạn bài văn bản

Soạn bài Văn bản | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Văn bản (Bài làm của học sinh  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *