Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 6 / Soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ | Văn mẫu

Soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bàiTừ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

 (Bài làm của học sinh Lê Lan Anh)

Đề bàiSoạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

BÀI LÀM

I. Từ nhiều nghĩa:

Loading...

1. Ví dụ: Bài thơ Những cái chân

2.

– Từ chân có một số nghĩa sau:

    + Bộ phận dưới cùng của cơ thể người hay động vật, dùng để đi, đứng: đau chân, nhắm mắt đưa chân…

    + Bộ phận dưới cùng của một số đồ vật, có tác dụng đỡ cho các bộ phận khác: chân giường, chân đèn, chân kiềng…

    + Bộ phận dưới cùng của một số đồ vật, tiếp giáp và bám chặt vào mặt nền: chân tường, chân núi, chân răng…

– Trong bài thơ, từ chân được gắn với nhiều sự vật:

  + Chân gậy, chân bàn, kiềng, com pa -> Bộ phận dưới cùng của một số đồ vật, có tác dụng đỡ cho các bộ phận khác

 + Chân võng (hiểu là chân của các chiến sĩ) -> Bộ phận dưới cùng của cơ thể người hay động vật.

=> Từ chân là từ có nhiều nghĩa.

3.  Ví dụ về từ nhiều nghĩa: từ Mắt

4. Từ compa, kiềng, bút, toán, văn có một nghĩa

 

soạn bài từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

II. Hiện tượng chuyển nghĩa của từ:

1. Tìm mối liên hệ giữa các nghĩa của từ chân:

– Đau chân: nghĩa gốc

– Chân bàn, chân ghế, chân tường: nghĩa chuyển

 

– Bài thơ có từ chân được dùng với nghĩa chuyển

2. Thông thường trong câu, từ chỉ có một nghĩa nhất định. Tuy nhiên trong một số trường hợp từ có thể hiểu theo cả hai nghĩa.

III. Luyện tập:

Bài 1: Tìm 3 từ chỉ bộ phận cơ thể người có sự chuyển nghĩa:

Từ: Đầu

           – Bộ phận cơ thể chứa não bộ: đau đầu, nhức đầu

           – Bộ phận trên cùng đầu tiên: Nó đứng đầu danh sách HS giỏi

           – Bộ phận quan trọng nhất trong một tổ chức: Năm Can là đầu đảng của băng tội phạm ấy.

Từ: Mũi

          – Mũi lõ, mũi tẹt

          – Mũi kim, mũi kéo, mũi thuyền

          – Cánh quân chia làm 3 mũi.

Từ: Tay

           – Đau tay, cánh tay.

           – Tay nghề, tay vịn cầu thang

           – Tay anh chị, tay súng…

 Bài 2: Hiện tượng chuyển nghĩa từ bộ phận của cây cối thành bộ phận của cơ thể người

          – Lá: Lá phổi, lá lách, lá gan…

          – Quả: quả tim, quả thận.

 Bài 3:

    – Chỉ sự vật => chỉ hành động:

         + Hộp sơn   => sơn cửa

         + Cái bào => bào gỗ

         + Cân muối =>  muối dưa

   – Những từ  chỉ hành động chuyển thành từ chỉ đơn vị:

         + Đang bó lúa => gánh 3 bó lúa.

         + Cuộn bức tranh => ba cuộn giấy

         + Gánh củi đi => một gánh củi.

Bài 4:

a. Tác giả nêu hai nghĩa của từ: bụng còn thiếu một nghĩa nữa: phần phình to ở giữa của một số sự vật.

b. Nghĩa của các trường hợp sử dụng từ bụng:

     – Ấm bụng: nghĩa 1

     – Tốt bụng: nghĩa 2

     – Bụng chân: nghĩa 3

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

soạn bài giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *