Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / Soạn bài Trau dồi vốn từ | Làm văn mẫu

Soạn bài Trau dồi vốn từ | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Trau dồi vốn từ

(Bài làm của học sinh Nguyễn Phi Văn)

Đề bàiSoạn bài Trau dồi vốn từ

BÀI LÀM:

I. RÈN LUYỆN ĐỂ NẮM VỮNG NGHĨA CỦA TỪ VÀ CÁCH DÙNG TỪ

Loading...

1. Phạm Văn Đồng đã nói rằng :"Trong tiếng ta, một chữ có thể dùng để diễn tả rất nhiều ý; hoặc ngược lại, một ý nhưng lại có bao nhiêu chữ để diễn tả". Điều đó có nghĩa là Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu đẹp, có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu nhận thức và giao tiếp của người Việt. Vì vậy, muốn phát huy tốt khả năng TV, mỗi cá nhân phải không ngừng trau dồi vốn từ của mình, biết vận dụng vốn từ, không sợ tiếng ta nghèo mà chỉ sợ chúng ta không có đủ khả năng để dùng tiếng ta.

2. Dùng sai từ

a. Thừa từ “đẹp ”( thắng cảnh cũng có nghĩa là đẹp.)

b.Sai từ: Dự đoán   →   Phỏng đoán, ước đoán.

c. Sai từ:đẩy mạnh → Mở rộng

→  Mắc lỗi vì người viết  không biết rõ nghĩa của từ . Muốn Sd tốt TV phải hiểu rõ nghĩa của từ và cách sử dụng từ.

II. RÈN LUYỆN ĐỂ LÀM TĂNG VỐN TỪ

Tô Hoài phân tích quá trình trau dồi vốn từ của Nguyễn Du bằng cách học lời ăn tiếng nói của nhân dân: Nguyễn Du đã đi vào học lời ăn tiếng nói của nhân dân, cơ sở sáng tạo ngôn ngữ của nhà thơ thiên tài đã dựa thẳng vào đấy". Tức là Nguyễn Du đã không ngừng học hỏi vốn từ ngữ của dân gian để trau dồi vốn từ ngữ của mình. Những sáng tạo của đại thi hào đều dựa vào ngôn ngữ của dân gian mà ra. 

+ Phần 1: trau dồi bằng quá trình rèn luyện để biết đầy đủ nghĩa và cách dùng từ.

+ Phần 2: Trau dồi bằng cách học hỏi để biết thêm những từ chưa biết

– > Làm tăng vốn từ cho bản thân mình.

Soạn bài Trau dồi vốn từ

III. LUYỆN TẬP

BT1 :
– Hậu quả : Kết quả xấu

– Đoạt : Chiếm được phần thắng

– Tinh tú : Sao trên trời

BT2 :

– Tuyệt ( dứt , không còn gì): Tuyệt chủng, tuyệt giao, Tuyệt tự , tuyệt thực

– Tuyệt ( Cực kì , nhất ): Tuyệt đỉnh , tuyệt tác, tuyệt trần, tuyệt mật

– Đồng ( Cùng nhau , giống nhau) : Đồng âm , đồng bào, bộ , chí ,dạng, môn , niên ,sự

– Đồng (Trẻ em ): đồng giao, đồng thoại

– Đồng(Chất) : Trống đồng

BT3: Sửa lỗi dùng từ

a, dùng sai từ “ Im lặng“( đây là từ dùng để nói về con người, cảnh tượng của con người). Thay bằng: Yên tĩnh, vắng lặng.

BT4: 

– Tiếng Việt của chúng ta là một ngôn ngữ trong sáng và giàu đẹp. Điều đó được thể hiện trước hết qua ngôn ngữ của những người nông dân. Muốn gìn giữ sự trong sáng và giàu đẹp đó phải học tập lời ăn tiếng nói của họ.

– Cách em sẽ thực hiện để làm tăng vốn từ.

BT 5: Để làm tăng vốn từ cần:

  • Chú ý quan sát, lắng nghe
  • Đọc sách báo, nhất là tác phẩm VH nổi tiếng
  • Ghi chép lại những từ ngữ mới nghe đc, đọc đc.
  • Tập sử dung từ ngữ mới trong những hoàn cảnh thích hợp.

BT 6:  điểm yếu, mục đích cuối cùng, đề đạt, láu táu, hoảng loạn

BT8: Tìm từ ghép:

  • Bàn luận- luận bàn
  • Đấu tranh- tranh đấu
  • bảo đảm- đảm bảo.
  • Đơn giản- giản đơn

– Từ láy:

– Hắt hiu- hiu hắt

– lọc lừa- lừa lọc

– Tả tơi- tơi tả.

Spread the love
Loading...

Check Also

phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân

Phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân | Văn mâu

(Văn mẫu lớp 11) – Em hãy phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *