Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7 / Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu | Văn mẫu

Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu 

(Bài làm của học sinh Lê Vy)

Đề bàiSoạn bài Thêm trạng ngữ cho câu

BÀI LÀM

I. Đặc điểm của trạng ngữ:

Loading...

1 + 2. 

– Dưới bóng tre xanh -> Trạng ngữ chỉ địa điểm

– đã từ lâu đời -> Trạng ngữ chỉ thời gian

– đời đời, kiếp kiếp -> Trạng ngữ chỉ thời gian

– từ nghìn đời nay -> Trạng ngữ chỉ thời gian

3. Có thể đổi vị trí của trạng ngữ như sau:

(1) – Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời: đầu câu  -> cuối câu (Người dân ….., dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời)

     – Hoặc chuyển sang giữa câu (Người dân cày VN, dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.)

(2) – đời đời , kiếp kiếp: cuối câu -> đầu câu (Đời đời, kiếp kiếp, tre ăn ở với người.)

     – Hoặc chuyển sang giữa câu (Tre, đời đời, kiếp kiếp, ăn ở với người.)

(3) – từ nghìn đời nay: giữa -> đầu câu (Từ nghìn đời nay, cối xay …)

     – Hoặc chuyển sang cuối câu (cối xay tre …, từ nghì đời nay.)

Soạn bài thêm trạng ngữ cho câu

II. Luyện tập:

Bài 1/39-40

  1. a) 3 từ “mùa xuân” đầu là C, từ “mùa xuân” cuối là V
  2. b) TN
  3. c) Bổ ngữ cho cụm động từ “chuộng”
  4. d) Câu đặc biệt.

Bài 2-3/40

a)- như báo trước mùa về của một thứ quà thanh nhã và tinh khiết (TN cách thức)

  – khi đi qua những cánh đồng xanh, mà hạt thóc nếp đầu tiên làm trĩu thân lúa còn tươi (TN thời gian)

  – trong cái vỏ xanh kia (TN địa điểm)

  – dưới ánh nắng (TN nới chốn)

b) với khả năng thích ứng với hoàn cảnh như chúng ta vừa nói trên đây (TN cách thức)

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

soạn bài luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *