Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / Soạn bài Tổng kết về từ vựng | Văn mẫu

Soạn bài Tổng kết về từ vựng | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Tổng kết về từ vựng

(Bài làm của học sinh Văn Mai Hương)

Đề bàiSoạn bài Tổng kết về từ vựng

BÀI LÀM

I. TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC

Loading...

1. 

– Từ đơn: từ do 2 tiếng tạo nên: gà, vịt…

– Từ phức: Do 2 hoặc nhiều tiếng tạo nên: 2 loại

     + Từ ghép: được cấu tạo bởi những tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa: VD: nhà cửa…

     + từ láy: được cấu tạo bởi các tiếng có quan hệ với nhau về mặt âm VD: ầm ầm, rào rào…

2. 

– từ ghép: giam giữ, tươi tốt, cỏ cây, đưa đón, rơi rụng, mong muốn, bọt bèo, bó buộc, nhường nhịn, ngặt nghèo

– Từ láy: nho nhỏ, gật gù, lạnh lung, xa xôi, lấp lánh

3. 

– Từ láy: có sự giảm nghĩa so với nghĩa gốc: trăng trắng, đèm đẹp, nho nhỏ, lành lạnh, xâm xấp

– Từ láy có sự tăng nghĩa so với nghĩa gốc: sạch sành sanh, sát sàn sạt, nhấp nhô

Soạn bài tổng kết về từ vựng

II. THÀNH NGỮ

1. Khái niệm là loại cụm từ có cấu tạo cố định biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh. Nghĩa của thành ngữ thường là nghĩa bóng

2. 

– Tổ hợp từ là thành ngữ: b, c, d, e

+ "Đánh trống bỏ dùi": làm việc không đến nơi, bỏ dở, thiếu trách nhiệm

+ "Chó treo mèo đậy": muốn giữ gìn thức ăn với chó thì phải treo lên, với mèo thì phải đậy lại

+ "Được voi đòi tiên": tham lam được cái này muốn cái khác hơn

+ "Nước mắt cá sấu": sự thông cảm thương xót, giả dối nhằm đánh lừa

– Tục ngữ: "Gần mực…thì rạng": hoàn cảnh, môi trường XH có ảnh hưởng quan trọng  đến tính cách, đạo đức của con người

3. 

– Thành ngữ có yếu tố chỉ động vật:

+ + Đầu voi đuôi chuột: công việc lúc đầu làm tốt nhưng cuối cùng lại không ra gì

+ Như chó với mèo: xung khắc, không hợp nhau

– Thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật:

+ Cây nhà lá vườn: những thức rau, hoa, quả do nhà trồng được (không cầu kì, bày vẽ)

+ Cưỡi ngựa xem hoa: việc làm mang tính chất hình thức, không có hiệu quả cao

4. 

2 dẫn chứng việc sử dụng thành ngữ trong văn chương

VD: Vợ chàng quỷ quái tinh ma

Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau

(Thuý Kiều báo ân báo oán)

"…cái con mặt sa gan  lim này"

"…tuồng mèo mả gà đồng"

(Sùng bà nói về Thị Kính)

III. NGHĨA CỦA TỪ

1.Khái niệm

– Nghĩa của từ là toàn bộ nội dung mà từ biểu thị

– Muốn hiểu đúng nghĩa của từ ta phải đặt từ trong câu cụ thể

2. 

a. Chọn cách hiểu đúng trong những cách hiểu sau:

Nghĩa của từ mẹ là: "người phụ nữ, có con, nói trong quan hệ với con"

b. Chọn cách giải thích đúng, giải thích vì sao lại chọn cách giải thích đó

– cách giải thích đúng b: vì cách giải thích; a vì phạm một nguyên tắc quan trọng phải tuân thủ khi giải thích nghĩa của từ, vì đã dùng một cụm từ có nghĩa thực thể để giải thích cho một từ chỉ đặc điểm, tính chất (độ lượng – tính từ)

IV. TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ

1.Khái niệm: từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

– từ có thể có một hoặc nhiều nghĩa

– Hiện tượng chuyển nghĩa của từ: trong từ nhiều nghĩa , nghĩa gốc là nghĩa xuất hiện từ đầu là cơ sở để hình thành các nghĩa khác. Nghĩa chuyển được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc, có quan hệ với nghĩa gốc

2. Từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa được dùng theo nghĩa chuyển sang nó chỉ có nghĩa như vậy trong văn cảnh này, chưa có trong từ điển -> không được coi là hiện tượng chuyển nghĩa của từ

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân

Phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân | Văn mâu

(Văn mẫu lớp 11) – Em hãy phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *