Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 /  Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp) | Văn mẫu

 Soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp) | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp)

(Bài làm của học sinh Lưu Thanh Hương)

Đề bàiSoạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp)

BÀI LÀM

V. TỪ ĐỒNG ÂM

Loading...

1.Khái niệm:

– Từ đồng âm là những từ phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau

– Từ đồng âm: ý nghĩa của các từ này không có mối lien hệ với nhau

– Từ nhiều nghĩa: các nghĩa khác nhau của từ có lien quan đến nhau

2. 

a, Từ ở đây là từ nhiều nghĩa:

1: nghĩa gốc

2 (lá phổi): mang nghĩa chuyển

b, Đường 1: đường ra trận

   Đường 2: như đường (để ăn)

=> từ đồng âm nghĩa khác nhau không có nghĩa

Soạn bài Tổng kết về từ vựng

VI. TỪ ĐỒNG NGHĨA

1.Khái niệm: Là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau VD: mẹ và má, chết – hi sinh

2.  Chọn cách hiểu d: "các từ đồng nghĩa với nhau có thể không thay thế được cho nhau trong nhiều trường hợp sử dụng"

2. Khi người ta đã ngoài 70 xuân

-> từ xuân thay thế cho từ tuổi

=> xuân một mùa trong năm đồng nghĩa  1 tuổi (lấy bộ phận để chỉ toàn thể – hình thức chuyển nghĩa theo hình thức hoán dụ)

– Từ xuân ở đây được sử dụng để tránh lặp từ, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan của tác giả

VII. TỪ TRÁI NGHĨA

1.Khái niệm: Là những từ có nghĩa trái ngược nhau xét trên một cơ sở chung nào đó

VD: già>< trẻ (độ tuổi); xa >< gần; cao >< thấp

2. 

– Cùng nhóm với sống – chết có: chẵn – lẻ; chiến tranh – hoà bình (trái nghĩa lượng phân: biểu thị 2 khái niệm đối lập nhau và loại trừ nhau, thường không có khả năng kết hợp đợc với nững ừ chỉ ức độ: rất, hơi, lắm, quá)

– Cùng nhóm với già – trẻ: yêu – ghét, cao – thấp, nông – sâu, giàu – nghèo (trái nghĩa thang độ: biểu thị khái niệm có tính chất thang độ, khẳng định cái này không có nghĩa là phủ định cái kia, có khả năng kết hợp được với các từ chỉ mức độ: rất, hơi, lắm, quá)

VIII. CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ

1.Khái niệm:

– từ được coi là nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ bao hàm phạm vi nghĩa của 1 số từ khác

– Từ được coi là nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ được bao hàm trong phạm vi nghĩa của từ khác

VD: Động vật: cá, chim, trâu, bò,…

2. 

– Từ: từ dơn và từ phức

– Từ phức: từ ghép và từ láy

     + Từ ghép: chính phụ + đẳng lập

     + Từ láy: láy toàn bộ + láy bộ phận

      Láy bộ phận: Láy âm và lấy vần

– Giải thích nghĩa của những từ trong sơ đồ

VD: Từ láy âm là từ láy các bộ phận phụ âm đầu

IX. TRƯỜNG TỪ VỰNG

1.Khái niệm. là tập hợp tất cả những từ có một nét chung về nghĩa

VD: Trường từ vựng đồ dùng học tập: vở, sách bút…

2. Từ cùng tường từ vựng là tắm – bể -> tăng giá trị biểu cảm của câu nói, tăng sức tố cáo tội ác thực dân Pháp

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân

Phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân | Văn mâu

(Văn mẫu lớp 11) – Em hãy phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *