Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7 / Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt | Làm văn mẫu

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt

(Bài làm của học sinh Thủy Anh)

Đề bàiSoạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt

BÀI LÀM:

I- Các kiểu câu đơn: có 2 cách phân loại câu.

Loading...

1- Phân loại câu theo mục đích nói: có 4 kiểu câu.

a- Câu trần thuật: Dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về 1 sự việc, sự vật hay để nêu 1 ý kiến. VD: Tôi đi học.

b- Câu nghi vấn: là câu dùng để hỏi về ngư­ời, về việc, về vật.

VD: Bạn đi học à ?

c- Câu cầu khiến: là câu dùng để yêu cầu, đề nghị, sai khiến, chúc mừng,…

VD: Bạn đừng nói chuyện nữa !

d- Câu cảm thán: là câu dùng để bộc lộ cảm xúc.

VD: Ôi, bông hoa này đẹp quá !

2- Phân loại câu theo cấu tạo: có 2 loại.

a- Câu bình th­ường: là câu có cấu tạo theo mô hình C-V.

VD: Hôm qua lớp tôi đi lao động.

b- Câu đặc biệt: là loại câu không có cấu tạo theo mô hình C-V.

VD: Trên tư­ờng có treo một bức tranh.

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt

II-Các dấu câu :

1- Dấu chấm:

– Dấu chấm thư­ờng đặt ở cuối câu trần thuật, dấu chấm hỏi đặt cuối câu nghi vấn, dấu chấm than đặt cuối câu cầu khiến và câu cảm thán.

2 – Dấu phẩy:

– Ngăn cách giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

– Ngăn cách các vế câu trong một câu ghép

– Ngăn cách các bộ phận cùng giữ một chức vụ trong câu

3- Dấu chấm phẩy:

– Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp.

– Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.

 4 – Dấu chấm lửng:

-Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liêt kê hết;

– Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng;

– Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.

5 – Dấu gạch ngang:

– Đặt ở giữa câu đánh dấu bộ phận chú thích, giải thíchtrong câu.

– Đặt ở đầu dòng để  đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê.

– Dùng để nối các bộ phận trong liên danh.

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

Soạn bài Văn bảo bán cáo

Soạn bài Văn bản báo cáo | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Văn bản báo cáo (Bài làm của học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *