Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7 / Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) | Làm văn mẫu

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

(Bài làm của học sinh Thùy Dung)

Đề bàiSoạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

BÀI LÀM

III- Các phép biến đổi câu:

Loading...

1- Thêm bớt thành phần câu:

a- Rút gọn câu: Là l­ược bỏ bớt một số thành phần câu làm cho câu gọn hơn, tránh lặp những từ ngữ đã xuất hiện trong câu đứng tr­ước, thông tin nhanh hơn, ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi ngư­ời (lược CN).

– VD: -Bạn đi đâu đấy ? Đi học!

b- Mở rộng câu: có 2 cách.

– Thêm trạng ngữ vào câu: để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phư­ơng tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu.

– Dùng cụm C-V để mở rộng câu: là dùng những cụm từ hình thức giống câu đơn có cụm C-V làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu.

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

2- Chuyển đổi kiểu câu:

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động và ng­ược lại chuyển đổi câu bị động thành câu chủ động:

– Câu chủ động: là câu có CN chỉ người, vật thực hiện một hành động hướng vào ngư­ời, vật khác (chỉ chủ thể của hành động).

– VD: Các bạn yêu mến tôi.

– Câu bị động: là câu có CN chỉ ngư­ời, vật được hành động của ngư­ời khác, vật khác hướng vào (chỉ đối t­ượng của hành động).

– VD: Tôi được các bạn yêu mến.

IV- Các phép tu từ cú pháp:

1- Điệp ngữ: Là biện pháp lặp lại từ ngữ hoặc cả một câu để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh mẽ đối với ngư­ời đọc.

– VD: Học, học nữa, học mãi !

2- Chơi chữ: là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước, … làm cho câu văn hấp dẫn, thú vị.

– VD: Khi đi c­a ngọn, khi về cũng c­a ngọn. (Con ngựa).

3- Liệt kê: là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả đư­ợc đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư­ tư­ởng, tình cảm.

– VD: Đồ dùng học tập gồm có: Thư­ớc kẻ, thước đo độ, ê ke, bút chì, bút mực.

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

Soạn bài Văn bảo bán cáo

Soạn bài Văn bản báo cáo | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Văn bản báo cáo (Bài làm của học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *