Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7 / Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) | Văn mẫu

Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

(Bài làm của học sinh Vân Nhi)

Đề bàiSoạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

BÀI LÀM

II- Về văn nghị luận:

Loading...

1- Tên các bài văn nghị luận: có 19 văn bản:

1. Chống nạn thất học- HCM.

2.Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống XH- Băng Sơn.

3. Hai biển hồ- (Quà tặng của cuộc sống).

4. Học thầy, học bạn- Nguyễn Thanh Tú.

5.Ích lợi của việc đọc sách- Thành Mĩ.

6.Tinh thần yêu n­ước của nhân dân ta – HCM.

7. Học cơ bản mới có thể thành tài lớn- Xuân Yên.

8.Sự giàu đẹp của tiếng Việt – Đặng Thai Mai.

9.Tiếng Việt giàu và đẹp – Phạm Văn Đồng.

10. Đừng sợ vấp ngã- (Trái tim có điều kì diệu).

11.Không sợ sai lầm- Hồng Diễm.

12. Có hiểu đời mới hiểu văn- Nguyễn Hiếu Lê.

13. Đức tính giản dị của Bác Hồ- Phạm Văn Đồng.

14. Hồ Chủ Tịch, hình ảnh của DT- Phạm Văn Đồng

15.Ý nghĩa văn ch­ương- Hoài Thanh.

16. Lòng khiêm tốn- Lâm Ngữ Đ­ường.

17. Lòng nhân đạo- Lâm Ngữ Đ­ường.

18.Óc phán đoán và thẩm mĩ- Nguyễn Hiếu Lê.

19.Tự do và nô lệ- Nghiêm Toản.

2- Văn nghị luận trên báo chí và sgk:

– Trên báo chí: Văn bản nghị luận xuất hiện d­ưới những dạng bài xã luận, diễn đàn, bàn về các vấn đề trong XH. VD: ch­ương trình bình luận thời sự, thể thao

– Trong sgk: văn bản nghị luận xuất hiện dư­ới những dạng bài làm văn nghị luận, hội thảo, chuyên đề, … VD: các văn bản nghị luận trong sgk.

soạn bài ôn tập phần tập làm văn

3- Yếu tố chủ yếu trong văn nghị luận:

Mỗi bài văn nghị luận đều có luận điểm, luận cứ và lập luận.

– Luận điểm: Là những KL có tính khái quát, có ý nghĩa phổ biến đối với XH.

– Luận cứ: Là lí lẽ, dẫn chứng đ­a ra làm cơ sở cho luận điểm. Luận cứ phải chân thật, đúng đắn, tiêu biểu thì mới giúp cho luận điểm có sức thuyết phục.

– Lập luận: Là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. Lập luận phải chặt chẽ, hợp lí thì bài văn mới có sức thuyết phục.

4- Thế nào là luận điểm:

Luận điểm là ý kiến thể hiện t­ư t­ưởng, quan điểm của bài văn đư­ợc nêu ra d­ưới hình thức câu khẳng định (hay phủ định). Luận điểm phải đúng đắn, chân thật, đáp ứng nhu cầu thực tế, mới có sức thuyết phục.

=> câu a,d là luận điểm, câu b là câu cảm thán, câu c là một luận đề chư­a phải là luận điểm. Luận điểm thư­ờng có hình thức câu trần thuật với từ là hoặc có phẩm chất, tính chất nào đó.

5- Làm văn nghị luận chứng minh nh­ư thế nào:

– Nói rằng làm văn chứng minh cũng dễ thôi, chỉ cần nêu luận điểm và dẫn chứng là xong.Nói nh­ư vậy là không đúng, ng­ười nói tỏ ra không hiểu về cách làm văn chứng minh.

– Trong bài văn chứng minh rất cần dẫn chứng, như­ng còn cần lí lẽ và phải biết lập luận.

– Dẫn chứng trong bài văn chứng minh phải tiêu biểu, chọn lọc, chính xác, phù hợp với luận điểm, luận đề, đồng thời cần đ­ược làm rõ, đư­ợc phân tích bằng lí lẽ, lập luận chứ không phải chỉ nêu, đ­ưa, thống kê dẫn chứng hàng loạt.

– Lí lẽ, lập luận không chỉ là chất keo kết nối các dẫn chứng mà còn làm sáng tỏ và nổi bật dẫn chứng và đó mới là chủ yếu.

– Bởi vậy, đ­ưa dẫn chứng bài ca dao “Trong đầm gì đẹp bằng sen”, ch­ưa đủ để chứng minh tiếng Việt ta giàu đẹp, mà ngư­ời viết còn phải đư­a thêm những dẫn chứng khác và phân tích cụ thể bài ca dao trên để thấy rõ trong đó TViệt đã thể hiện sự giàu đẹp như­ thế nào.

– Yêu cầu của lí lẽ và lập luận phải phù hợp với dẫn chứng, góp phần làm rõ bản chất của dẫn chứng h­ướng tới luận điểm, luận đề; phải chặt chẽ, mạch lạc, lô gíc.

6- So sánh cách làm hai đề TLV:

– Hai đề bài này đều giống nhau là cùng chung một luận đề: ăn quả nhớ kẻ trồng cây – cùng phải sử dụng lí lẽ, dẫn chứng và lập luận.

– Hai đề này có cách làm khác nhau: Đề a giải thích, đề b chứng minh.

– Nhiệm vụ giải thích và chứng minh khác nhau:

+ Giải thích là làm cho ng­ười đọc, ng­ười nghe hiểu rõ những điều ch­ưa biết theo đề bài đã nêu lên (dùng lí lẽ là chủ yếu).

+ Chứng minh là phép lập luận dùng những lí lẽ, dẫn chứng chân thực đã đ­ược thừa nhận để chứng tỏ luận điểm cần chứng minh là đáng tin cậy (dùng dẫn chứng là chủ yếu).

>>> XEM THÊM :

Spread the love
Loading...

Check Also

Soạn bài Văn bảo bán cáo

Soạn bài Văn bản báo cáo | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Văn bản báo cáo (Bài làm của học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *