Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 6 / Soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự | Làm văn mẫu

Soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự 

(Bài làm của học sinh Tống Quỳnh Hương)

Đề bàiSoạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

BÀI LÀM

I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự:

Loading...

1. Sự việc trong văn tự sự

a. Các sự việc khởi đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào, sự việc kết thúc trong các sự việc trên:

– Sự việc mở đầu: 1

– Sự việc phát triển: 2,3,4

– Sự việc cao trào: 5,6

– Sự việc kết thúc: 7

– Trong các sự việc trên, không bớt được sự việc nào vì nếu bớt thì thiếu tính liên tục, sự việc sau sẽ không được giải thích rõ.

– Các sự việc được kết hợp theo qua hệ nhân quả, không thể thay đổi.

Kết luận: Sự việc trong văn tự sự được sắp xếp theo một trật tự, diễn biến sao cho thể hiện được tư tưởng mà người kể muốn biểu đạt.

b. Các yếu tố tạo nên tính cụ thể của sự việc:

  – 6 yếu tố đó là:

    + Người làm: Hùng Vương, ST, TT

    + Địa điểm: Thành Phong Châu

    + Thời gian: Đời vua Hùng thứ 18

    + Nguyên nhân: Thuỷ Tinh căm tức vì không lấy được Mị Nương.

   + Diễn biến: Hai chàng trai tài giỏi cùng muốn lấy Mị Nương, Thuỷ Tinh thua cuộc, hai người cùng đánh nhau quyết liệt.

   + Kết quả:Thuỷ Tinh thất bại

– Không thể xóa bỏ 1 trong các yếu tố (thời gian và địa điểm…) được vì cốt truyện sẽ thiếu sức thuyết phục, không còn mang ý nghĩa truyền thuyết.

– Nếu bỏ điều kiện vua Hùng ra điều kiện kén rể đi cũng không được vì vua Hùng là người ra điều kiện (không có lí do để hai thần thi tài).

-> Sự việc trong văn tự sự được trình bày từ nguyên nhân, kết quả: Sự việc trước là nguyên nhân của sự việc sau, sự việc sau là kết quả của sự việc trước.

c, Giọng kể trang trọng thành kính; điều kiện kén rể.

– Tinh thần quyết chiến, quyết thắng thiên tai của nhân dân ta

– Không vì như vậy thì con người thất bại không thể tồn tại đến ngày nay

– Không vì đấy là quy luật của thiên nhiên

 -> Thời gian, địa điểm, nhân vật, nguyên nhân, diễn biến, kết quả=> theo một trật tự nhất định.

soạn bài sự việc và nhân vật trong văn tự sự

2. Nhân vật trong văn tự sự:

a. Vai trò của nhân vật trong văn tự sự:

– Nhân vật chính: Vua Hùng, Mỵ nương, Sơn Tinh, Thủy Tinh

– Người làm ra sự việc: Vua Hùng, Sơn Tinh, Thủy Tinh

– Người nói đến nhiều nhất: Sơn Tinh, Thủy Tinh

– Nhân vật chính: Sơn Tinh, Thủy Tinh

– Vua Hùng, Mị Nương: là đầu mối, nguyên nhân dẫn đến sự việc

-> Vai trò của nhân vật trong văn tự sự:

 – Là người làm ra sự việc

 – Là người được thể hiện trong văn bản.

 – Nhân vật chính đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện chủ đề tưởng của tác phẩm.

 – Nhân vật phụ giúp nhân vật chính hoạt động.

b. Cách thể hiện của nhân vật:

   – Được gọi tên: Sơn Tinh, Thủy Tinh, vua Hùng, Mị Nương

   – Được giới thiệu lai lich, tính tình, tài năng.( Vua Hùng Vương thứ 18, Mị Nương xinh đẹp…ST, TT có tài…)

   – Được kể việc làm, hoạt động, suy nghĩ..

    – Được miêu tả chân dung, trang phục…

NV Tên gọi Lai lịch Chân

 

dung

Tài năng Việc làm
VH Vua Hùng Thứ 18 Không   kén rể, ra điều kiện
ST ST ở vùng núi Tản Viên Không – Có tài lạ, đem sính lễ trước – Cầu hôn, giao chiến
TT  TT  ở nước thẳm Không – Có tài lạ – Cầu hôn, đánh  ST
MM N

 

 

Mị Nương con vua Hùng Người đẹp   theo ST về núi
Lạc

 

hầu

        bàn bạc

II. Luyện tập

Bài 1

a. Chỉ ra sự việc:

– Vua Hùng: kén rể, mời lạc hầu vào bàn bạc. gả Mị Nương cho Sơn Tinh

– Mị Nương: theo chồng về núi.

– Sơn Tinh: Cầu hôn, đem sính lễ, rước Mị Nương về núi, giao chiến với Thủy Tinh

– Thủy Tinh: đến cầu hôn…

b. Vai trò của các nhân vật:

+ Vua Hùng: nhân vật phụ: quan điểm cuộc hôn nhân lịch sử

+ Mị Nương: đầu mối cuộc xung đột

+ Thủy Tinh: Nhân vật chính : thần thoại hoá sức mạnh của mưa gió..

+ Sơn Tinh: nhân vật chính: người anh hùng chống lũ lụt của nhân dân Việt cổ.

c. Tóm tắt truyện theo sự việc của các nhân vật chính:

    Thời vua Hùng Vương thứ 18, ở vùng núi Tản Viên có chàng Sơn Tinh có nhiều tài lạ…ở miền nước thẳm có chàng Thủy Tinh tài năng không kém. Nghe tin vua Hùng kén chồng cho công chúa Mị Nương, hai chàng đến cầu hôn. Vua Hùng kén rể bằng cách đọ tài. Sơn Tinh đem lễ vật đến trước lấy được Mị Nương. Thủy Tinh tức giận đuổi theo hòng cướp lại Mị Nương. Hai bên đánh nhau dữ dội. Sơn Tinh thắng bảo vệ được hạnh phúc của mình, Thủy Tinh thua mãi mãi ôm mối hận thù. Hàng năm Thủy Tinh đem quân đánh Sơn Tinh nhưng đều thua gây ra lũ lụt ở lưu vực sông Hồng.

c. Đặt tên gọi theo nhân vật chính:

– Gọi: Vua Hùng kén rể : Chưa nói đựơc thực chất của truyện.

– Gọi: Truyện Vua Hùng..: dài dòng, đánh đồng nhân vật, không thoả đáng.

Bài tập 2: Tưởng tượng để kể

Dự định:

– Kể việc gì?

– Nhân vật chính là ai?

– Chuyện xảy ra bao giờ? ở đâu?

– Nguyên nhân? Diễn biến? kết quả?

– Rút ra bài học?

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

soạn bài giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *