Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / Soạn bài sự phát triển của từ vựng | Làm văn mẫu

Soạn bài sự phát triển của từ vựng | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Soạn bài Sự phát triển của từ vựng

(Bài làm của học sinh Nam Hải Nguyễn Hoa Lê)

Đề bài: Soạn bài sự phát triển của từ vựng

BÀI LÀM

I. SỰ BIẾN ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN NGHĨA CỦA TỪ NGỮ

Loading...

1.

– Trong bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu có câu Bủa tay ôm bặt bồ kinh tế. Từ kinh tế trong bài thơ này là nói tắt của từ kinh bang tế thế, có nghĩa là trị nước cứu đời. Đó không phải là từ kinh tế theo nghĩa hiện nay. Cả câu này của Phan Bội Châu ý nói con người này vẫn ôm ấp hoài bão trị nước cứu đời.

– Ngày nay chúng ta không hiểu từ nay theo nghĩa như Phan Bội Châu đã dùng. Từ kinh tế chỉ hoạt động lao động của con người trong lao động sản xuất, trao đổi , phân phối, sử dụng của cải vật chất

– Nhận xét: Xã hội phát triển, từ vựng của ngôn ngữ cũng không ngừng phát triển dựa trên cơ sở nghĩa gốc. Nghĩa của từ không phải là bất biến , nó có thể thay đổi theo thời gian

2. 

a. Xuân 1; Mùa xuân ( nghĩa gốc)

    Xuân 2 : Tuổi trẻ ( Nghĩa chuyển )

  →  Chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ

b. Tay 1 : Bộ phận của con người để cầm nắm ( nghĩa gốc )

    Tay 2 : Người gioỉ về một lĩnh vực nào đó ( nghĩa chuyển )

 → Chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ

3. Có 2 phương thức chuyển nghĩa:

– Chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ.

– Chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ.

Soạn bài sự phát triển của từ vựng

II. LUYỆN TẬP

1- Bài tập 1 : (Trang 56).

a. Chân ( nghĩa gốc )

b. Chân (nghĩa chuyển ) → Hoán dụ

c, d  : chân ( nghĩa chuyển )  →  Ẩn dụ

2-Bài tập 2: (Trang 57).

Giống: đã chế biến dùng để pha nước uống.

Khác: Dùng để chữa bệnh.

3-Bài tập 3: (Trang 57).

– Đồng hồ diện: Dùng để đếm số đơn vị điện đã tiêu thụ để tính tiền, …

4-Bài tập 4: (Trang 57).

– Hội chứng suy giảm miễn dịch, Hội chứng sau chiến tranh

-Ngân hàng ADB, ngân hàng máu, ngân hàng đề

– Sốt rét, sốt giá cả, sốt đất

– Vua quan , vua dầu mỏ, vua ôtô, vua bóng đá

5-Bài tập 5: (Trang 57).

– Mặt trời (1) -> Chỉ sự việc của hiện tượng.

– Mặt trời (2) -> Ẩn dụ NT.

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân

Phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân | Văn mâu

(Văn mẫu lớp 11) – Em hãy phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *