Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 6 / Soạn bài Nghĩa của từ | Làm văn mẫu

Soạn bài Nghĩa của từ | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Nghĩa của từ

(Bài làm của học sinh Tống Quỳnh Trang)

Đề bàiSoạn bài Nghĩa của từ

BÀI LÀM

I. Nghĩa của từ là gì?

Loading...

1. Mỗi chú thích gồm hai bộ phận: một bộ phận là từ và bộ phận sau dấu hai chấm để nói rõ  nghĩa của từ ấy.

2. Bộ phận sau dấu hai chấm cho ta biết được tính chất mà từ biểu thị;  quan hệ mà từ biểu thị.

3.  Nghiã của từ ứng với phần nội dung trong mô hình

II. Cách giải thích nghĩa của từ

– Từ: tập quán đã giải thích nghĩa theo cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

– Từ lẫm liệt, nao núng được giải nghĩa theo cách đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích.

soạn bài nghĩa của từ

II. LUYỆN TẬP:

Bài tập 1:

Bài 2: Điền các từ vào chỗ trống cho phù hợp

– Học tập

– Học lỏm

– Học hỏi

– Học hành

Bài 3: Điền các từ theo trật tự sau:

– Trung bình

– Trung gian

– Trung niên

Bài 4: Giải thích các từ:

– Giếng: Hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất để lấy nước.

– Rung rinh: chuyển động qua lại, nhẹ nhàng, liên tiếp.

– Hèn nhát: thiếu can đảm (đến mức đáng khinh bỉ)

Bài 5: Mất theo cách giải nghĩa của nhân vật Nụ là không đúng "không biết ở đâu"

– Mất hiểu theo cách thông thường là không được sở hữu, không có, không thuộc về mình.

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

soạn bài giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *