Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / nghị luận về một tư tưởng đạo lí | Làm văn mẫu

nghị luận về một tư tưởng đạo lí | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí(Bài làm của học sinh Thái Kim Oanh)

Đề bàiSoạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

BÀI LÀM:

I. Tìm hiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

a.  Văn bản bàn về giá trị của tri thức khoa học và người trí thức trong sự phát triển của xã hội.

Loading...

b. Văn bản chia 3 phần.

+ Phần 1: Từ đầu đến  Tư tưởng ấy nêu vấn đề.

+ Phần 2: tiếp đến  xuất khẩu gạo trên thế giới  Chứng minh trí thức là sức mạnh.

+ Phần 3: còn lại  phê phán một số người không biết quí trọng trí thức, sử dụng không đúng chỗ.

-> Các phần có mối quan hệ chặt chẽ, cụ thể: Phần mở đầu nêu vấn đề, tiếp đến lập luận chứng minh vấn đề; mở rộng vấn đề để bàn luận.

c. Các câu nêu luận điểm:

– Nhà khoa học người Anh…

– Sau này Lê-nin…

– Trí thức đúng là sức mạnh.

– Rõ ràng người có trí thức…

– Trí thức cũng là sức mạnh của cách mạng.

– Trí thức có sức mạnh to lớn như thế nhứng đáng tiếc…

-Họ không biết rằng…lĩnh vực.

-> Các luận điểm đã diẽn đạt rõ ràng , dứt khóat ý kiến của người viết đó là : Trí thức là sứuc mạnh; Vai trò to lớn của trí thức trên mọi lĩnh vực của đời sống.

d. Văn bản đã sử dụng phép lập luận chứng minh là chủ yếu (dùng sự thực thực tế để nêu một vấn đề tư tưởng, phê phán tư tưởng không biết coi trọng tri thức, dùng sai mục đích). Phép lập luận này có sức thuyết phục vì đã giúp cho người đọc nhận thức được vai trò của tri thức và người tri thức đối với sự tiến bộ của xã hội.

e. Sự khác biệt giữa bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống với nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí ở chỗ:

– Loại thứ nhất xuất phát từ thực tế đời sống (các sự việc, hiện tượng) để khái quát thành một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

– Loại thứ hai bắt đầu từ một tư tưởng, đạo lí, sau đó dùng lập luận giải thích, chứng minh, phân tích… để làm sáng tỏ các tư tưởng, đạo lí quan trọng đối với đời sống con người, để thuyết phục người đọc nhận thức đúng vấn đề tư tưởng, đạo lí đó.

nghị luận về một tư tưởng đạo lí

II. Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc và hiện tượng đời sống.

* Đề bài sgk/23

Bốn bước

+ Tìm hiểu đề, tìm ý

+ Lập dàn ý

+ Viết thành văn

+ Đọc và sửa chữa.

Tìm hiểu đề;

-Tìm ý.

-Lập dàn ý.

1.Tìm hiểu đề.

-Đề thuộc loại nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

– Hiện tượng người tốt việc tốt trong đời sống cụ thể đó là: tấm gương của bạn Phạm Văn Nghĩa ham học chăm làm, có đầu óc sáng tạo và biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế đời sống mộtc ách có hiệu quả.

– Nêu suy nghĩ của bản thân về sự việc bạn Nghĩa ham học…

2.Tìm ý.

– Bạn Nghĩa là h/s lớp 7…

-Bạn đã thụ phấn cho bắp, nuôi gà, nuôi heo, làm tời kéo nước…

– Các việc làm của bạn cho thấy bạn có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống thông qua những công vịêc nhỏ bé bình thường nhất.

Vì: Bạn Nghĩa là 1 tấm gương tốt với nhiều việc làm giản dị mà  bất kì ai cũng có thể làm được.

-Nghĩa là người biết thương yêu mẹ…

-Là người biết sáng tạo ra cái mới, là người hạm học, ham làm…

– Cuộc sống vô cùng tốt đẹp, không có học sinh lười biếng hoặc phạm tội…

3.Lập dàn bài.

a. Mở bài

-Giới thiệu hiện tượng.

-Nêu tóm tắt ý nghĩa của tấm gương…

b. Thân bài.

– Phân tích ý nghĩa về việc làm của…

-Đánh giá việc làm của PVN.

-Nêu ý nghĩa của việc phát động phong trào học tập…

c. Kết bài.

-Nêu ý nghĩa của tấm gương Phạm Văn Nghĩa.

-Rút ra bài học cho bản thân

4.Viết bài.

 Thời gian 15 phút

5.Đọc bài viết

III. Luyện tập

a. Văn bản “Thời gian là vàng” thuộc loại nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

b. 

– Văn bản bàn luận về giá trị của thời gian. Các luận điểm chính của văn bản là:

+ Thời gian là sự sống

+ Thời gian là thắng lợi

+ Thời gian là tiền

+ Thời gian là tri thức 

– Phép lập luận chủ yếu của văn bản là phân tích và chứng minh. Cách lập luận ấy có sức thuyết phục vì giản dị, dễ hiểu.

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân

Phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân | Văn mâu

(Văn mẫu lớp 11) – Em hãy phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *