Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn | Làm văn mẫu

Soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn(Bài làm của học sinh Thu Hà)

Đề bàiSoạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn

BÀI LÀM

I. Khái niệm liên kết

1. Liên kết nội dung

Loading...

1. 

* Đoạn văn trên bàn về cách phản ánh thực tại của người nghệ sĩ. Cách phản ánh thực tại (thông qua những suy nghĩ, tình cảm của cá nhân người nghệ sĩ) là một bộ phận làm nên “tiếng nói văn nghệ” nghĩa là giữa chủ đề của đoạn văn và chủ đề của văn bản có quan hệ: bộ phận, toàn thể.

* Nội dung chính của các câu trong đoạn văn:

– Câu 1: tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực tại

– Câu 2: khi phản ánh thực tại, người nghệ sĩ muốn nói lên một điều gì đó mới mẻ.

– Câu 3: cái mới mẻ ấy là thái độ, tình cảm và lời nhắn gửi của người nghệ sĩ.

=> Nội dung của các câu trên đều hướng vào chủ đề của đoạn văn là “cách phản ánh thực tại của người nghệ sĩ”.

=> Trình tự sắp xếp các câu hợp lí: câu trước nêu vấn đề, câu sau là sự mở rộng, phát triển ý nghĩa của câu trước.

 

– Nội dung các câu đều hướng vào chủ đề của đoạn văn là : cách phản ánh thực tại của người nghệ sĩ.

– Các câu được sắp xếp hợp lí, lô gíc.

– Mối quan hệ được thể hiện

+ Lặp lại các từ: tác phẩm.

+ Dùng từ cùng trường liên tưởng với tác phẩm là nghệ sĩ.

+ Thay thế từ nghệ sĩ bằng từ anh.

+ Dùng quan hệ từ nhưng

+ Dùng cụm từ đồng nghĩa  cái đã có rồi – những vật liệu mượn ở thực tại.

* Ghi nhớ:

Các biện pháp liên kết về hình thức:

– Phép lặp từ ngữ

– Từ cùng trường liên tưởng

– Phép thế

– Phép nối

– Dùng từ đồng nghĩa…

soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn

II. Tổng kết

Các đoạn văn trong một đoạn văn cũng như các câu văn trong đoạn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức (liên kết là sự nối kết ý nghĩa giữa câu với câu và giữa đoạn văn với đoạn văn bằng các từ ngữ có tác dụng liên kết).

* Liên kết nội dung:

– Các đoạn văn phục vụ chủ đề của văn bản, các câu phục vụ chủ đề của đoạn văn. Đó là liên kết chủ đề.

– Các đoạn văn và các câu văn phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí. Đó là liên kết nội dung

* Liên kết hình thức:

– Phép lặp từ ngữ

– Phép đồng nghĩa và liên tưởng

– Phép thế

– Phép nối (sử dụng những từ ngữ chỉ quan hệ)

III. Luyện tập.

Bài tập: Đoạn văn SGK/44

 

– Chủ đề: khẳng định vị trí của con người VN và quan trọng hơn là những hạn chế cần khắc phục. Đó là sự thiếu hụt về kiến thức, khả năng thực hành sáng tạo yếu do cách học thiếu thông minh gây ra.

– Nội dung các câu trong đoạn văn đều hướng vào chủ đề đó của đoạn:

+ Câu 1: cái mạnh của con người VN: thông minh – nhạy bén với cái mới

+ Câu 2: Bản chất trời phú ấy (cái mạnh ấy), thông minh và sáng tạo là yêu cầu hàng đầu.

+ Câu 3: Bên cạnh cái mạnh còn tồn tại cái yếu.

+ Câu 4: Thiếu hụt về kiến thức cơ bản

+ Câu 5: Biện pháp khắc phục lỗ hổng ấy mới thích ứng nền kinh tế mới.

– Các câu được liên kết bằng các phép liên kết

+ Bản chất trời phú ấy (chỉ sự thông minh, nhạy bén với cái mới) liên kết cấu (2) với câu (1).

+ Từ “nhưng” nối câu (3) với câu (2)

+ Từ “ấy” nối câu (4) với câu (3)

+ Từ “lỗ hổng” được lặp lại ở câu (4) và câu (5)

+ Từ “thông minh” ở câu (5) được lặp lại ở câu (1)

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân

Phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân | Văn mâu

(Văn mẫu lớp 11) – Em hãy phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *