Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / Soạn bài Khởi ngữ | Làm văn mẫu

Soạn bài Khởi ngữ | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Khởi ngữ (Bài làm của học sinh Lại Vân Anh)

Đề bài: Soạn bài Khởi ngữ

BÀI LÀM

I. Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu

1.

Loading...

a. Xác định chủ ngữ trong những câu chứa từ ngữ in đậm

– ở (a), chủ ngữ trong câu cuối là từ "anh" thứ hai: "anh không ghìm nổi xúc động"

– ở (b), chủ ngữ là từ "tôi"

– ở (c), chủ ngữ là từ "chúng ta"

b. Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ:

– Về vị trí: các từ ngữ in đậm đứng trước chủ ngữ

+ Từ "anh" trong câu (a) quan hệ trực tiếp với chủ ngữ, nhấn mạnh chủ thể của hành động được nói đến trong câu.

+ Từ "giàu" trong câu b đứng đầu câu quan hệ trực tiếp với toàn bộ phần câu còn lại, chỉ cái đề tài được nói đến trong câu (việc giàu).

+ "Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ" đứng đầu câu quan hệ trực tiếp với "tiếng ta", nêu lên đề tài được nói đến tronig câu là sự giàu đẹp của tiếng ta trong lĩnh vực văn nghệ.

– Về quan hệ với vị ngữ, các từ in đậm không có quan hệ chủ – vị với vị ngữ

– Trước các từ in đậm thường có các quan hệ từ: còn, về, đối với…

2. Nhận xét:

– Khởi ngữ đứng trước chủ ngữ (a, b)

– Khởi ngữ đứng sau chủ ngữ và trước vị ngữ (c)

– Có thể thêm trợ từ "thì" vào sau khởi ngữ

– Khởi ngữ có thể được lặp lại bằng đại từ (d)

– Khởi ngữ cũng có thể được lặp lại bằng chính nó (e)

3. Ghi nhớ: (SGK – tr 8)

– Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ (có khi đứng sau chủ ngữ và trước vị ngữ) nêu lên cái đề tài liên quan tới việc được nói tới trong câu chứa nó.

– Trước từ ngữ làm khởi ngữ, có thể sẵn hoặc có thể thêm các từ chỉ quan hệ như: về, đối với, còn… Đó cũng là dấu hiệu phân biệt khởi ngữ với chủ ngữ của câu. Có thể thêm từ "thì" vào sau khởi ngữ.

4. Vai trò, tác dụng của khởi ngữ trong câu

– Thông thường, khởi ngữ là một bộ phận trong câu những người viết đưa lên đầu câu làm khởi ngữ nhằm đạt hiệu quả cao trong giao tiếp. Nói cách khác, khi người viết muốn nhấn mạnh một bộ phận nào đó trong câu thì bộ phận đó được đưa lên làm khởi ngữ. Như vậy, khởi ngữ là bộ phận gây sự chú ý cho người đọc.

VD: Điều này, ông khổ tâm hết sức (Kim Lân)

– Khởi ngữ có thể giúp cho các câu trong đoạn văn  liên kết với nhau một cách chặt chẽ.

VD: Và cái yên lặng của một câu thơ lắng sâu xuống tư tưởng. Một bài thơ hay không bao giờ đọc qua một lần mà bỏ xuống được (Nguyễn Đình Thi).

III. Luyện tập

Bài 1: Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích

a. Điều này

b. Đối với chúng mình

c. Một mình

d. Làm khí tượng

e. Đối với cháu

Bài 2:  Viết lại các câu sau bằng cách chuyển phần được in đậm thành khởi ngữ (có thể thêm trợ từ "thì").

a. Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm

b. Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân

Phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân | Văn mâu

(Văn mẫu lớp 11) – Em hãy phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *