Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 10 / Soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam | Làm văn mẫu

Soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam

(Bài làm của học sinh Lương Bích Thủy)

Đề bàiSoạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam

BÀI LÀM

I. VH dân gian là gì?

Loading...

  Là những tác phẩm ngôn từ truyền miệng được tập thể sáng tạo nhằm phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau của đời sống cộng đồng.

II. Đặc trưng cơ bản của VH dân gian:

1. Tính truyền miệng:

– Không lưu hành bằng chữ  viết mà được truyền miệng từ người này sang người khác qua nhiều thế hệ và các địa phương khác nhau.

– Được biểu hiện trong diễn xướng dân gian.

– Tác dụng:

 + Làm cho tác phẩm VH dân gian được trau chuốt, hoàn thiện, phù hợp hơn với tâm tình của nhân dân lao động.

 + Tạo nên tính dị bản (nhiều bản kể) của VH dân gian.

   VD: VB truyện  cổ tích Tấm Cám, truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy,…

2. Tính tập thể:

– Quá trình sáng tác tập thể: Cá nhân khởi xướng" tập thể hưởng ứng (tham gia cùng sáng tạo hoặc tiếp nhận)" tu bổ, sửa chữa, thêm bớt cho phong phú, hoàn thiện.

3. Tính thực hành:

– Là sự gắn bó và phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng.

 – VD: Bài ca lao động: Hò sông Mã, hò giã gạo,…

  Bài ca nghi lễ: Hát mo Đẻ đất đẻ nước của người Mường,…

 soạn bài khái quát văn học dân gian việt nam

III. Hệ thống thể loại của VH dân gian:

Tự sự Trữ tình Nghị         luận Sân khấu
– Thần thoại

 

 

 

– Sử thi

– Truyền thuyết

– Truyện cổ tích

– Truyện cười

– Truyện ngụ ngôn

– Truyện thơ

– Vè

– Ca dao – Tục ngữ

 

 

 

– Câu đố

– Chèo

 

 

 

 

IV. Những giá trị cơ bản của VH dân gian:

1. VH dân gian là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống các dân tộc (giá trị nhận thức):

  – VH dân gian " là tri thức về mọi lĩnh vực của đời sống tự nhiên, xã hội và con người" phong phú. " là tri thức của 54 dân tộc" đa dạng. Tri thức dân gian là nhận thức, hiểu biết của nhân dân đối với cuộc sống quanh mình.-

– VH dân gian thể hiện trình độ nhận thức và quan điểm tư tưởng của nhân dân lao động nên nó mang tính chất nhân đạo, tiến bộ, khác biệt và thậm chí đối lập với quan điểm của giai cấp thống trị cùng thời.

 VD: + Con vua thì lại làm vua

         Con sãi ở chùa thì quét lá đa

           Bao giờ dân nổi can qua

         Con vua thất thế lại ra quét chùa.

        + Đừng than phận khó ai ơi

         Còn da: lông mọc, còn chồi: nảy cây…

– Tri thức dân gian thường được trình bày bằng ngôn ngữ nghệ thuật -> hấp dẫn, dễ phổ biến, có sức sống lâu bền với thời gian.

VD: Bài học về đạo lí làm con:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

– Tuy nhiên nhận thức của nhân dân lao động ko phải hoàn toàn và bao giờ cũng đúng. VD: Đi một ngày đàng học một sàng khôn;

Những người ti hí mắt lươn / Trai thường chốn chúa, gái buôn lộn chồng…

soạn bài khái quát văn học dân gian việt nam

2.VH dân gian có giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lí làm người:

– Tinh thần nhân đạo:

 + Tôn vinh giá trị con người (tư tưởng nhân văn).

 + Tình yêu thương con người (cảm thông, thương xót).

 + Đấu tranh ko ngừng để bảo vệ, giải phóng con người khỏi bất công, cường quyền.

– Hình thành những phẩm chất truyền thống tốt đẹp:

 + Tình yêu quê hương, đất nước.

 + Lòng vị tha, đức kiên trung.

 + Tính cần kiệm, óc thực tiễn,…

3. VH dân gian có giá trị thẩm mĩ to lớn, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng cho nền VH dân tộc:

– Nhiều tác phẩm VH dân gian trở thành mẫu mực nghệ thuật để người đời học tập.

– Khi VH viết chưa phát triển, VH dân gian đóng vai trò chủ đạo.

– Khi VH viết phát triển, VH dân gian là nguồn nuôi dưỡng, là cơ sở của VH viết, phát triển song song, làm cho VH viết trở nên phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc.

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

soạn bài chiến thắng mtao mxây

Soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây (Trích Đăm săn – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *