Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 10 / Soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ | Làm văn mẫu

Soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

(Bài làm của học sinh Nguyễn Thuyết Lan)

Đề bàiSoạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữa

BÀI LÀM

I. THẾ NÀ0 LÀ HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ?

Loading...

1. Đọc văn bản và trả lời câu hỏi

a. – Nhân vật giao tiếp: Vua và các vị bô lão.

   – Cương vị:

      + Vua- người đứng đầu triều đình, cai quản đất nước, chăm lo cho muôn dân" bề trên.

      + Các vị bô lão- người đại diện cho trăm họ" bề dưới.

b. 

– Đổi vai:

 + Lượt 1: Vua Trần nói- các bô lão nghe.

 + Lượt 2: Các bô lão nói- vua Trần nghe.

 + Lượt 3: Vua Trần hỏi- các bô lão nghe.

 + Lượt 4: Các bô lão trả lời- vua Trần nghe.

->  Đổi vai lần lượt.

– Hành động của vua Trần (người nói): hỏi các bô lão liệu tính ntn khi quân Mông Cổ hung hãn tràn sang.

– Hành động của các bô lão (người nói): xin đánh.

– Hành động tương ứng của vua Trần và các bô lão (người nghe): lắng nghe.

c. Hoàn cảnh giao tiếp:                                    

 + Địa điểm: điện Diên Hồng.

 +Thời điểm: quân Nguyên xâm lược nước ta lần 2(1285).

d. Nội dung giao tiếp:

 + Bàn về nguy cơ của một cuộc chiến tranh xâm lược đã ở vào tình trạng khẩn cấp.

 + Đề cập đến vấn đề nên hoà hay nên đánh.

e. Mục đích của hoạt động giao tiếp : Thống nhất ý chí và hành động để chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

->  Mục đích đó đã thành công.

soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

2. VB Bài tổng quan VHVN.

a. Các nhân vật giao tiếp:

 + Người viết sgk.

 + Giáo viên Ngữ Văn THPT.

 + Học sinh lớp 10 toàn quốc.

– Đặc điểm:

+ Độ tuổi: từ 65 tuổi trở xuống 15 tuổi.

+ Trình độ: từ các giáo sư, tiến sĩ xuống học sinh lớp 10.

b. Hoàn cảnh giao tiếp: có tính chất quy phạm, có tổ chức, mục đích, nội dungvà được thực hiện theo chương trình mang tính pháp lí trong nhà trường.

c. Nội dung giao tiếp:

 + Lĩnh vực: Văn học sử.

 + Đề tài: Tổng quan VHVN.

 + Vấn đề cơ bản: Các bộ phận hợp thành VHVN, tiến trình phát triển, con người VN qua VH.

d. Mục đích giao tiếp:

 + Người viết: cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về VHVN.

 + Người đọc: lĩnh hội một cách tổng quát nhất về các bộ phận, tiến trình phát triển và con người VN qua VH.

e. Phương tiện ngôn ngữ:

 + Ngôn ngữ: thuộc loại VBKH giáo khoa.

 + Bố cục: rõ ràng, hệ thống mạch lạc.

II. Hệ thống hoá kiến thức:

1. Khái niệm hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ:

– Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (dạng nói hoặc dạng viết) nhằm thực hiện mục đích về nhận thức, tình cảm, hành động,…

" Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là hoạt động “liên cá nhân” nhằm:

 + Trao đổi thông tin.

 + Trao đổi tư tưởng, tình cảm.

+ Tạo lập quan hệ xã hội.

2. Các quá trình của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ:

 – Tạo lập (sản sinh) VB: người nói (người viết) thực hiện.

– Lĩnh hội VB: người nghe (người đọc) thực hiện

3. Các nhân tố của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ:

– Nhân vật giao tiếp.

– Hoàn cảnh giao tiếp.

– Nội dung giao tiếp.

– Mục đích giao tiếp.

– Phương tiện và cách thức giao tiếp.

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

soạn bài chiến thắng mtao mxây

Soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây (Trích Đăm săn – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *