Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7 / Soạn bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu | Làm văn mẫu

Soạn bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

(Bài làm của học sinh Thương Lam)

Đề bàiSoạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

BÀI LÀM

I. Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu?

Loading...

1. Các cụm danh từ: 

– những tình cảm ta không có

– những tình cảm ta sẵn có

2. Cấu tạo của cụm danh từ:

– những: định ngữ chỉ lượng đứng trước danh từ trung tâm.

–  tình cảm: danh từ trung tâm

ta không có, ta sẵn có: định ngữ đứng sau danh từ trung tâm (phụ sau)

=> Những định ngữ đứng sau danh từ trung tâm à một kết cấu chủ vị (ta/ không có; ta/ sẵn có). Cho nên ta gọi câu trên là câu có cụm chủ vị làm định ngữ. Cách dùng như vậy ta gọi là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Soạn bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu:

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu ví dụ Sgk tr 68 và cho biết cụm C – V làm thành phần gì

a. Chị ba đến -> làm chủ ngữ; tôi rất vui và vững tâm -> làm V

b. nhân dân ta tinh thần rất hăng hái -> làm V

c. trời sinh ra lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen -> làm bổ ngữ cho động từ “nói”

d. Cách mạng tháng Tám thành công -> làm định ngữ cho “từ ngày”

III. Luyện tập:

1. Bài tập 1: Tìm cụm C – V làm thành phần câu (cụm từ). Gọi tên

a)…(chỉ riêng) những người chuyên môn mới định được -> làm phụ ngữ trong cụm danh từ (định ngữ)

b. khuôn mặt đầy đặn -> làm  V

c.-  (Khi) các cô gái vòng đỗ gánh -> làm phụ ngữ trong cụm dang từ (định ngữ)

   – (thấy hiện ra trong) từng lá cốm, / sạch sẽ và tinh  khiết, không có mảy may chút bụi nào -> làm phụ ngữ trong cụm động từ (bổ ngữ).

d. một bàn tay đập vào vai -> làm C

  hắn giật mình -> làm phu ngữ cho động từ "khiến"

2. Bài tập 2 (bài tập bổ sung) Xác định và gọi tên các cụm chủ vị làm thành phần câu:

a) Mẹ về khiến cả nhà đều vui vì ai cũng mong.

mẹ về (làm C); cả nhà đều vui, ai cũng mong (làm bổ ngữ)

b) Tôi nhìn qua khe cửa thấy em tôi đang vẽ những bức tranh mà cha tôi đã hướng dẫn .

tôi nhìn qua khe cửa (làm C); em tôi đang vẽ (làm bổ ngữ); cha tôi đã hướng dẫn (làm định ngữ)

Bài tập 3: (bài tập bổ sung) Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C-V làm thành phần gì?

a. Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa (Hồ Chí Minh)

Ta (làm C), quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa (làm V)

–> Cụm C – V làm CN và phụ ngữ cho cụm động từ

b. Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.

Các thi sĩ (làm C); ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ (làm V)

núi non, hoa cỏ (làm C), trông mới đẹp (làm v)

Có người (làm C); lấy tiếng chim kêu, suối chảy làm đề ngâm vịnh (làm V)

tiếng chim, tiếng suối (làm C), nghe mới hay (làm V)

–> 1 cụm C – V làm phụ ngữ cho động từ “nói” và 3 cụm C – V làm phụ ngữ cho danh từ “khi”

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

soạn bài luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *