Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7 / Soạn bài Dấu gạch ngang | Làm văn mẫu

Soạn bài Dấu gạch ngang | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Soạn bài Dấu gạch ngang

(Bài làm của học sinh Thành Nam)

Đề bàiSoạn bài Dấu gạch ngang

BÀI LÀM

I. Công dụng của dấu gạch ngang:

Loading...

Trong các ví dụ sgk tr 129, dấu gạch ngang dùng để:

a) Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích với thành phần chính.

b) Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật

c) Liệt kê các công dụng của dấu chấm lửng

d) Nối các bộ phận trong liên danh (tên ghép)

II. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối:

– Va-ren: dấu gạch nối dùng để nối các tiếng trong tên riêng của người nước ngoài (có thể coi là từ mượn)

– Dấu gạch nối không phải là dấu câu. Viết ngắn hơn dấu gạch ngang

Soạn bài Dấu gạch ngang

III. Luyện tập :

Bài 1/130-131: Nêu công dụng của dấu gạch ngang:

a) Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích với thành phần chính.

b) Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích với thành phần chính.

c) Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật và bộ phận chú thích, giải thích.

d) Nối các bộ phận trong liên danh (tên ghép)

e) Nối các bộ phận trong liên danh (tên ghép)

Bài 2/131: Nêu công dụng của dấu gạch nối:

Dùng để nối các tiếng trong tên riêng nước ngoài.

Bài 3/131: Đặt câu

a. Thiện Sĩ – con trai Sùng Ông, Sùng Bà là một kẻ hèn nhát, ngu ngốc.

b. Ngày hôm nay – một ngày đặc biệt trong năm – Kỉ niệm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, những học sinh tiêu biểu của Tổ quốc lại tụ hội về đây – ở Lăng Bác Hồ để dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm như tình yêu nồng cháy mà nhân dân dành tặng cho Người.

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

Soạn bài Văn bảo bán cáo

Soạn bài Văn bản báo cáo | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Văn bản báo cáo (Bài làm của học …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *