Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7 / Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động | Văn mẫu

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

(Bài làm của học sinh Đặng Hương Ly)

Đề bàiSoạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

BÀI LÀM

Câu chủ động và câu bị động:

Loading...

1. Xác định chủ ngữ:

a. Mọi người

b. Em

2. Ý nghĩa của chủ ngữ trong các câu trên: 

– Câu a: Biểu thị người thực hiện một hoạt động hướng đến người khác, tức là chủ ngữ trong câu a biểu thị chủ thể của hoạt động (biểu thị người mang trạng thái tâm lí có liên đới đến người khác).

– Câu b: Biểu thị người được hoạt động của người khác hướng đến, tức là chủ ngữ trong câu b biểu thị đối tượng của hoạt động (biểu thị người có liên đới đến trạng thái tâm lí của người khác)

– Với kiểu câu cấu tạo như câu a thì người ta gọi là câu chủ động, như câu b thì gọi là câu bị động

Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:

1, 2 . Chọn câu b: Em được mọi người yêu mến để điền vào chỗ … vì: giúp cho việc liên kết các câu trong đoạn tốt hơn. Câu đi trước đã nói về Thuỷ (thông qua chủ ngữ “em tôi”) do đó sẽ hợp lôgic và dễ hiểu hơn nếu câu sau cũng tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua chủ ngữ “em”). Từ đó rút ra nhận xét: trong đoạn văn trên dùng câu bị động điền vào chỗ trống sẽ thích hợp hơn là câu chủ động.

Soạn bài chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

III. Luyện tập :

Các câu bị động:

(1) “Có khi các …rõ ràng, dễ thấy”

(2) “Tác giả …đệ nhất thi sĩ”

Tác dụng: Nhằm tránh lặp lại kiểu câu dùng trước đó đồng thời tạo nên liên kết tốt hơn giữa các câu trong đoạn.

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

soạn bài luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *