Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ Khoan

Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ Khoan

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ KhoanChuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ Khoan (Bài làm của học sinh Lê Na)

Đề bàiSoạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ Khoan

BÀI LÀM

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Tác giả:

Loading...

– Vũ Khoan : nhà hoạt động chính trị, nhiều năm là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thương mại, hiện là Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Tác phẩm:

a. Xuất xứ:  Bài viết đăng trên “Tạp chí tia sáng” năm 2001 và được in vào tập “Một góc nhìn của trí thức”, NXB trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Kiểu loại văn bản:

– Văn bản nghị luận xã hội

– Vấn đề bàn luận: chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

c. Cấu trúc văn bản.

– Văn bản nghị luận.

– Nội dung nghị luận: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

– Nghị luận xã hội vì nó bàn về vấn đề có tính chất xã hội…

– Hành trang: là những giá trị tinh thần mang  tri thức, kĩ năng, thói quen.

– Thế kỉ mới là thế kỉ XXI.

– Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là chuẩn bị những phẩm chất trí tuệ, kĩ năng thói quen… để tiến vào thế kỉ XXI.

– Luận cứ:

+ Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thì quan trọng nhất là sự chuẩn bị bản thân con người.

+ Bối cảnh thế giới và nước ta khi bứơc vào thế kỉ XXI.

+ Những điểm mạnh điểm yếu của con người Việt Nam trước yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước.

+ Kết luận: Thế hệ trẻ Việt Nam chuẩn bị vào thế kỉ mới.

soạn bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

1. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thì quan trọng nhất là sự chuẩn bị bản thân con người.

– Từ cổ chí kim bao giờ con người cũng là động lực…

– Trong thời kì nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ thì…càng nổi trội.

-> Con người là động lực phát triển xã hội đặc biệt hơn trong thời đại công nghiệp.

-Luận cứ mở đầu cho cả hệ thống luận cứ của văn bản. Nó mang ý nghĩa đặt vấn đề, mở ra hướng lập luận cho toàn văn bản.

2. Bối cảnh thế giới và nước ta khi bứơc vào thế kỉ XXI.

* Bối cảnh thế giới.

Một thế giới khoa học công nghệ phát triển như huyền thoại…

* Việt Nam.

– Nước ta cần giải quyết ba nhiệm vụ: thoát khỏi tình trang nghèo nàn, lạc hậu; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức.

-> Thế giới phát triển mạnh, khoa học công nghệ tiên tiến, Việt Nam chưa phát triển , cần cố gắng vươn lên để tiến kịp các nước trong khu vực.

3. Nhận rõ những điểm mạnh, điểm yếu của của con người Việt Nam trước yêu cầu của thời kì mới.

– Thông minh nhạy bén với cái mới nhưng thiếu kiến  thức cơ bản, kém khả năng thực hành.

– Cần cù , sáng tạo nhưng thiếu đức tính tỉ mỉ, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ, chưa quen với cường độ khẩn trương.

– Có tinh thần đoàn kết, đùm bọc, nhất là trong công cuộc chiến đấu chống ngoại xâm nhưng lại thường đố kị nhau trong làm ăn và trong cuộc sống thường ngày.

– Bản tính thích ứng nhanh, nhưng lại có nhiều hạn chế trong thói quen và nếp nghĩ, kì thị kinh doanh, quen với bao cấp, thói sùng ngoại hoặc bài ngoại quá mức, thói  khôn vặt, ít giữ chữ tín.

-> Tác giả lập luận song song đi liền giữa điểm mạnh, điểm yếu và đặt trong sự phát triển của đất nước hiện nay, chứ không chỉ nhìn trong lịch sử.

– Cách đánh giá như vậy thấu đáo và hợp lí, thuyết phục hơn.

– Tác giả tôn trọng sự thật, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn diện, không thiên lệch về một phía, khẳng định và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp, đồng thời thẳng thắn chỉ ra mặt yếu kém.

4. Kết luận.

– Bước vào thế kỉ mới mỗi người Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ  cần phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, rèn cho mình thói quen tốt từ những việc nhỏ để xây dựng đất nước.

– Tu dưỡng rèn luyện phát huy điểm mạnh,  vứt bỏ những cái xấu…

– Cần vận dụng và làm theo lời khuyên của thủ tướng.

-> Các luận cứ được trình bày chặt chẽ, mang tính định hướng giúp cho người đọc hiểu được nội dung nghị luận của bài, thấy được ý nghĩa trong đời sống hiện nay.

III. TỔNG KẾT

1. Nghệ thuật

– Nước đến chân mới nhảy, liệu cơm gắp mắm, trâu buộc, ghét trâu ăn, bó ngắn, cắn dài.

->Làm cho bài viết sinh động hấp dẫn.

– Ngôn ngữ trực tiếp giản dị, dễ hiểu.

2.  Ý nghĩa văn bản

– Trước nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước theo yêu cầu thời đại, con người VN cần phát huy những phẩm chất truyền thống tốt đẹp vốn có đồng thời loại bỏ những yếu kém, lạc hậu… Cũng có nghĩa là gia tăng những giá trị mới trong hành lang thế kỉ của mình.

– Bố cục mạch lạc

+ Quan điểm rõ ràng

+ Lập luận ngắn gọn

+ Sử dụng thành ngữ và tục ngữ.

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân

Phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân | Văn mâu

(Văn mẫu lớp 11) – Em hãy phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *