Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 /  Soạn bài cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí | Văn mẫu

 Soạn bài cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

(Bài làm của học sinh Minh Quang)

Đề bàiSoạn bài Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

BÀI LÀM

I. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

Loading...

– Đề 1: Suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn  Đẽo cày giữa đường.

– Đề 2: Đạo lí  Uống nước nhớ nguồn

– Đề 3: Bàn về tranh giành và nhường nhịn.

– Đề 4: Đức tính khiêm nhường.

– Đề 5: Có chí thì nên.

– Đề 6: Đức tính trung thực.

– Đề 7: Tinh thần tự học.

– Đề 8: Hút thuố lá có hại

– Đề 9: Lòng biết ơn thầy, cô giáo.

– Đề 10: Suy nghĩ từ câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn-Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

a.

Giống nhau: Các đề bài đều yêu cầu nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

Khác nhau:

+ Dạng đề có kèm theo mệnh lệnh: đè 1, 3, 10.

+ Dạng đề không kèm theo mệnh lệnh:  2,4,5,6,7,8,9.

b. Ra đề:

*  Có kèm theo mệnh lệnh

– Bàn về chữ hiếu.

– Suy nghĩ về câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

*  Không kèm theo mệnh lệnh

– Ăn vóc học hay

– Ăn trông nồi, ngồi trông hướng

– Lòng nhân ái

– Lá lành đùm lá rách

soạn bài cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

II. Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

* Đề bài : Suy nghĩ về đạo lí  Uống nước nhớ  nguồn.

4 bước :

+ Tìm hiểu đề, tìm ý

+ Lập dàn ý

+ Viết thành văn

+ Đọc và sửa chữa.

Tìm hiểu đề;

– Tìm ý.

– Lập dàn ý.

1. Tìm hiểu đề:

– Thể loại: nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

– Yêu cầu về nội dung: nêu suy nghĩ về câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”. (“Suy nghĩ” thực chất là cách cảm, hiểu và bài học về đạo lí rút ra từ câu tục ngữ một cách có sức thuyết phục).

– Tri thức cần có: + Vốn sống trực tiếp: tuổi đời, nghề nghiệp, hoàn  cảnh, kinh nghiệm…

+ Vốn sống gián tiếp: hiểu biết về tục ngữ Việt Nam, về phong tục, tập quán, văn hóa dân tộc.

1. Tìm ý:

a. Giải thích nghĩa đen: (ngắn gọn)

– Nước là sự vật tự nhiên, thể lỏng, mềm, mát, cơ động, linh hoạt trong mọi địa hình… có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống (nhất nước nhì phân tam cần tứ giống).

– Nguồn: là nơi bắt đầu của mọi dòng chảy

b. Giải thích nghĩa bóng

– Nước: là mọi thành quả mà con người được hưởng thụ, từ các giá trị của đời sống vật chất (như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, điện thắp sáng, non sông gấm vóc, thống nhất hòa bình…) cho đến các giá trị tinh thần văn hóa (văn hóa, phong tục, tín ngưỡng, nghệ thuật…) – “Nguồn” là những người làm ra thành quả, là lịch sử, truyền thống sáng tạo, bảo vệ thành quả.

– “Nguồn” là tổ tiên, xã hội, dân tộc, gia đình…

c. Đạo lí “uống nước nhớ nguồn” là đạo lí của người hưởng thụ thành quả đối với “nguồn” của thành quả.

– “Nhớ nguồn” là lương tâm, trách nhiệm đối với nguồn

– Nhớ nguồn là sự biết ơn, giữ gìn và tiếp nối sáng tạo.

– “Nhớ nguồn” là không vong ân bội nghĩa

– “Nhớ nguồn” là học “nguồn” để sáng tạo những thành quả mới.

– Đạo lí này là tinh thần gìn giữ các giá trị vật chất và tinh thần của dân tộc.

– Đạo lí này là một nguyên tắc làm người của người Việt Nam. 

3. Lập dàn ý:

a. Mở bài:

– Giới thiệu câu tục ngữ và nội dung đạo lí: đạo lí làm người, đạo lí cho toàn xã hội

b. Thân bài:

* Giải thích câu tục ngữ

– “Nước” ở đây là gì? Cụ thể hóa ý nghĩa của “nước”

– “Uống nước” có nghĩa là gì

– “Nguồn” ở đây là gì ? Cụ thể hóa nội dung của “nguồn”

– Nhớ nguồn ở đây là thế nào? Cụ thể hóa nội dung của nhớ nguồn

* Nhận định, đánh giá (tức bình luận)

– Câu tục ngữ nêu đạo lí làm người

– Câu tục ngữ nêu truyền thống tốt đẹp của dân tộc

– Câu tục ngữ nêu một nền tảng tự duy trì và phát triển của xã hội.

– Câu tục ngữ là lời nhắc nhở đối với những ai vô ơn

– Câu tục ngữ khích lệ mọi người cống hiến cho xã hội, dân tộc.

c. Kết bài

Câu tục ngữ thể hiện một nét đẹp của truyền thống và con người Việt Nam.

4. Viết bài:

II. Luyện tập

1. Mở bài

2. Thân bài

a. Giải thích:

* Học là gì?

Học là hoạt động thu nhận kiến thức và hình thành kĩ năng của một chủ thể học tập nào đó. Hoạt động học có thể diễn ra dưới hai hình thức:

– Học tập dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo: hoạt động này diễn ra trong những không gian cụ thể, thời gian cụ thể, những điều kiện và những qui tắc cụ thể…

– Tự học: dựa trên cơ sở của những kiến thức và kĩ năng đã được học ở trường để tiếp tục tích luỹ tri thức và rèn luyện kĩ năng.

Hình thức học này không có giới hạn về thời gian, nghĩa là học suốt đời.

* Tinh thần tự học là gì?

– Là có ý thức tự học, ý thức ấy dần dần trở thành một nhu thường trực đối với chủ thể học tập.

– Là có ý chí vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để tự học một cách có hiệu quả.

– Là có phương pháp tự học phù hợp với trình độ của bản thân, hoàn cảnh sống cụ thể, các điều kiện vật chất cụ thể.

– Là khiêm tốn, học hỏi ở bạn bè và những người khác.

b. Dẫn chứng:

– Các tấm gương trong sách báo

– Các tấm gương ở bè bạn xung quanh mình.

3. Kết bài:

Khẳng định vai trò của tự học và tinh thần tự học trong việc phát triển và hoàn thiện nhân cách của mỗi con người.

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân

Phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân | Văn mâu

(Văn mẫu lớp 11) – Em hãy phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *