Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / Soạn bài các phương châm hội thoại | Làm văn mẫu

Soạn bài các phương châm hội thoại | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Các phương châm hội thoại

(Bài làm của học sinh Huyền Trang)

Đề bàiSoạn bài các phương châm hội thoại

BÀI LÀM

I/ Phương châm về lượng

Loading...

1/ Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

– An hỏi Ba về việc học bơi ở địa điểm nào.

– Ba trả lời: ở dưới nước.

-> Khi An hỏi “ Học bơi ở đâu” mà Ba trả lời “ ở dưới nước” thì câu trả lời đó không đáp ứng điều mà An muốn biết. Điều mà An cần biết là Ba đã học bơi ở địa điểm nào thì Ba lại không trả lời được vào câu hỏi đó. Vì bơi dưới nước là một điều hiển nhiên, không ai có thể bơi trên cạn được. Nhưng cái "nước" này nằm ở địa điểm cụ thể nào thì Ba đã không trả lời được.

2/ Đọc truyện cười sau và trả lời câu hỏi:

– Truyện gây cười vì hai nhân vật trong truyện đã nói thêm chữ "cưới" đằng sau từ lợn và từ áo. Ý của hai anh là khoe của. Vì vậy mà gây cười. Như vậy, hai anh đã vi phạm phương châm về lượng khi nói thừa nội dung cần nói.

3/ Kết luận:

– Khi giao tiếp nói cho có nội dung, nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa. Đó là phương châm về lượng.

Soạn bài các phương châm hội thoại

II/ Phương châm về chất

1. Đọc Truyện cười và trả lời câu hỏi

– Truyện nhằm phê phán những người nói khoác, sai sự thật. Anh thứ nhất đã nói khoác rằng mình nhìn thấy một quả bí to bằng cả cái nhà, khi nghe bạn mình nói thế, anh thứ hai đã nói rằng anh trông thấy một cái nồi đồng to bằng cả cái đình làng để chế nhạo anh nói khoác thứ nhất. Biết mình bị chế nhạo nên anh nói khoác đã xấu hổ mà lảng sang chuyện khác.

– Trong giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không có bằng chứng xác thực

2/ Kết luận:

Khi giao tiếp đừng nói những điều mà mình không tin là đúng, hay không có bằng chứng xác thực. Đó là phương châm về chất

II/ Luyện tập

Bài tập 1.

a/ Sai phương châm về lượng: Thừa từ “ nuôi ở nhà”.

b/ Sai phương châm về lượng: Thừa từ “ hai cánh”

Bài tập 2

a/ Nói có sách, mách có chứng

b/ Nói dối

c/ Nói mò

d/ Nói nhăng, nói cuội

e/ Nói trạng

=> Vi phạm phương châm về chất.

Bài tập 3

– “ Rồi có nuôi được không” là thừa

=> Phương châm về lượng.

Bài tập 4

a/ Các cụm từ thể hiện lời nói cho biết thông tin họ nói chưa chắc chắn.

b/ Các cụm từ không lặp lại nội dung cũ.

Bài tập 5

– Ăn đơm, nói đặt: Vu khống, đặt điều.

– Ăn ốc, nói mò: Nói không có căn cứ.

– Ăn không nói có: Vu khống.

– Cãi chày, cãi cối: Tranh cãi không có lí lẽ.

– Khua môi múa mép: Nói ba hoa.

– Nói dơi, nói chuột: Nói lăng nhăng.

– Hứa hươu, hứa vượn: Hứa không thực hiện

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân

Phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân | Văn mâu

(Văn mẫu lớp 11) – Em hãy phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *