Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 7 / Phân Tích Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta | Hồ Chí Minh

Phân Tích Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta | Hồ Chí Minh

(Văn mẫu lớp 7) – Em hãy phân tích văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Hồ Chí Minh (Bài làm của học sinh Lâm Thị Thơ)

Đề bàiPhân Tích Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta của Hồ Chí Minh

BÀI LÀM

    Mùa xuân 1951, tại một khu rừng Việt Bắc, Đại hội Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng Sản Việt Nam) lần thứ II được tổ chức. Hồ Chí Minh đã thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng đọc “Báo cáo chính trị” quan trọng. Trong đó có đoạn bàn về Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (tên bài do người biên soạn đặt). Tuy là một đoạn trích nhưng văn bản này cũng có khá đầy đủ các yếu tố với các thành phần của một bài văn nghị luận kiểu chứng minh. Vấn đề mà tác giả muốn khẳng định đã được nêu lên như một chân lí ở ngay những câu đầu của bài văn. Nhiệm vụ của bài là tập trung làm sáng tỏ nhận định cơ bản ấy bằng các dẫn chứng chọn lọc, phong phú, giàu sức thuyết phục. Cuối cùng, từ đó bài văn đã nêu lên nhiệm vụ phải phát huy mạnh mẽ và đầy đủ tinh thần yêu nước của nhân dân ta vào công cuộc khánh chiến của toàn dân tộc. Bài văn rất ngắn gọn nhưng có thể xem là một mẫu mực về văn nghị luận chứng minh. Vì sao một đát nước: đất không rộng, người không đông như nước ta mà luôn luôn chiến thắng tất cả bọn giặc xâm lược, dù chúng mạnh đến đâu, hay từ đâu tới? Làm thế nào để cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến tới thắng lợi? Đó là vấn đề thiết thực và quan trọng nhất mà Đại hội Đảng lần thứ II bàn tới.

 

 

Loading...

 

Phân Tích Bài Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta

    Tác phẩm thuộc thể loại văn nghi luận xã hội – chứng minh một vấn đề chính trị xã hội. Chủ đề về lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta. Văn bản có thể được chia làm ba phần: Đoạn 1, Nhận định chung về lòng yêu nước của nhân dân ta; đoạn 2: Chứng minh những biểu hiện của lòng yêu nước; đoạn 3: Nêu nhiệm vụ của Đảng là phải làm cho tinh thần yêu nước của nhân dân được phát huy mạnh mẽ trong mọi công việc kháng chiến.

    Mở đầu văn bản tác giả khẳng định và nêu rõ vấn đề phải chứng minh “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”, hai câu tiếp theo làm nổi bật luận đề lòng yêu nước của dân ta rất nồng nàn, là “một truyền thống quý báu” và có sức mạnh “vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Hồ Chủ tịch đã so sánh lòng yêu nước của nhân dân ta bằng hình ảnh “làn sóng”. Các từ ngữ: “sôi nổi”, “kết thành”, “vô cùng mạnh mẽ, to lớn”, “lướt qua”, “nhấn chìm tất cả” – đã ca ngợi và khẳng định sức mạnh lòng nồng nàn yêu nước của dân ta trong trường kì lịch sử: “từ xưa đến nay” trong tình thế hiểm nghèo: “khi Tổ quốc bị xâm lăng”.
Và để chứng minh cho nhận định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước", tác giả đã đưa ra những dẫn chứng minh hoạ cho tinh thần yêu nước của nhân dân ta từ trong lịch sử xa xưa cho đến thời đại hiện nay.

    Đầu tiên tác giả nêu ra những dẫn chứng về các anh hùng trong lịch sử dân tộc và các tầng lớp nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cụ thể là trong 2 thời kì, theo trình tự trước sau, xưa nay. Đó là những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Cách nêu dẫn chứng rành mạch, sáng tỏ cùng thủ pháp liệt kê theo trình tự thời gian lịch sử đã trở thành một dẫn chứng hùng hồn để chứng minh cho lòng yêu nước của lịch sử dân tộc ta.

    Tiếp theo là các dẫn chứng về con người và sự việc tiêu biểu của nhân dân trong thời kì kháng chiến lúc bấy giờ. Phần này có ý nghĩa giáo dục, thuyết phục thiết thực. Để chứng minh cho phần này, tác giả đã viết 3 câu văn làm sáng tỏ 3 biểu hiện của lòng yêu nước: Tất cả mọi người đều có lòng nồng nàn yêu nước: “Từ các cụ …đến các cháu …ghét giặc.”, từ tiền tuyến đến hậu phương đều có hành động yêu nước: “Từ những chiến sĩ … đến những công chức … con đẻ của mình”, mọi nghề nghiệp, tầng lớp đều có lòng yêu nước: “Từ những nam nữ công nhân …”cho đến những đồng bào … quyên đất ruộng cho Chính phủ.” Tác giả sử dụng mô hình “Từ …đến” có tác dụng bao quát sự việc lẫn con người, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ nơi này đến nơi kia, từ thành phần này đến giai cấp nọ nghĩa là hàm ý không sót một việc làm nào để thể hiện tinh thần yêu nước, không thiếu một tầng lớp nhân dân nào tham gia vào công cuộc kháng chiến. Cách nói như vậy cũng khiến cho các sự việc và con người được liên kết chặt chẽ, nó có mối quan hệ tương quan, bổ sung cho nhau. Dẫn chứng vừa cụ thể vừa toàn diện góp phần làm sáng rõ chủ đề: lòng yêu nước của đồng bào ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

 

    Phần cuối văn bản, Hồ Chủ tịch ví lòng yêu nước “ như các thứ của quý” và nêu lên những biểu hiện của lòng yêu nước, hoặc “trưng bày trong tủ kính, trong “bình pha lê, rõ ràng dễ thấy”, hoặc “cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm”. Bác nêu lên nhiệm vụ của toàn Đảng toàn dân là phải “ ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”. So sánh tinh thần yêu nước với các thứ của quý là đề ra nhiệm vụ cho các bộ Đảng viên đó là: động viên, tổ chức, khích lệ tiềm năng yêu nước của mọi người. Phải ra sức giải giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước … được thực hành vào công việc yêu nước, công cuộc kháng chiến. Cách kết thúc vấn đề thể hiện rõ phong cách nghị luận của tác giả: giản dị, rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ, đầy sức thuyết phục, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người.

    Tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong lòng mỗi người dân. Truyền thống anh dũng, bắt khuất là cơ sở vững chắc bảo đảm cho cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi cuối cùng. Ngày nay, bài văn trên vẫn còn nóng bỏng tính thời sự, có tác dụng động viên nhân dân Việt Nam vững bước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thân yêu.
 
>> XEM THÊM:
Spread the love
Loading...

Check Also

Hãy tưởng tượng có một  cuộc tranh cãi giữa các phương tiện trong gia đình

Em Hãy Tưởng Tượng Có Một Cuộc Tranh Cãi Giữa Các Phương Tiện Trong Gia Đình Hãy Kể Lại Cuộc Tranh Cãi Ây

(Văn mẫu lớp 7) – Em hãy tưởng tượng có một  cuộc tranh cãi giữa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *