Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 11

Văn mẫu lớp 11

Bàn luận về ý kiến của Chu Văn Sơn về bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ: “Người si mê thấy đó chỉ là tỏ tình, người vội vàng bảo rằng tả cảnh, người hôn ngoan thì làm một gạch nối: tình yêu – tình quê”.

(Văn mẫu lớp 11) – Em hãy nêu suy nghĩ về ý  kiến của Chu Văn Sơn khi bàn về bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử: “Người si mê thấy đó chỉ là tỏ tình, người vội vàng bảo rằng tả cảnh, người hôn ngoan thì làm một gạch …

Read More »

Cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ: Xuân đương tới… mùa chưa ngả chiều hôm trích từ bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu, từ đó liên hệ về cách sử dụng thời gian của giới trẻ hiện nay

      (Văn mẫu lớp 11) – Em hãy nêu Cảm nhận về đoạn thơ: Xuân đương tới… mùa chưa ngả chiều hôm trích từ bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu, từ đó liên hệ về cách sử dụng thời gian của giới trẻ hiện nay (Bài làm của học sinh Diệu Hương) Đề bài: Cảm …

Read More »

Đam mê học hỏi là đam mê không bao giờ phản bội bạn

    (Văn mẫu lớp 11) – Em hãy nêu suy nghĩ về câu nói: Đam mê học hỏi là đam mê không bao giờ phản bội bạn(Bài làm của học sinh Trịnh Thu Hương) Đề bài: Đam mê học hỏi là đam mê không bao giờ phản bội bạn                                BÀI …

Read More »