Home / VĂN MẪU THPT / Văn mẫu lớp 10

Văn mẫu lớp 10

Phân tích bài ca dao: “Làm trai… hạt vừng”

phân tích bài ca dao "Làm trai... hạt vừng"

(Văn mẫu lớp 10) – Em hãy phân tích bài ca dao: "Làm trai… hạt vừng" (Bài làm của học sinh Nguyễn Thị Thu Hiền) Đề bài: Phân tích bài ca dao" Làm trai cho đáng sức trai,  Khom lưng chống gối gánh hai hạt vừng BÀI LÀM:       Ca …

Read More »