Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 9 (page 3)

Văn mẫu lớp 9

Phân tích bài thơ đồng chí của chính hữu để chứng tỏ bài thơ đã diễn tả sâu sắc tình đồng chí cao quý của các anh bộ đội thời kì kháng chiến chống pháp

    (Văn mẫu lớp 9) –Em hãy phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu để chứng tỏ bài thơ đã diễn tả sâu sắc tình đồng chí cao quý của các anh bộ đội thời kì kháng chiến chống Pháp. (Bài làm của học sinh Hữu Lập) Đề bài: Phân …

Read More »

Nhà viết truyện cổ tích nổi tiếng thế giới An-đéc-xen quan niệm: “Người sống lâu nhất không phải là người nhiều tuổi nhất mà là người cảm xúc trước cuộc đòi nhiều nhất”. Theo em cảm xúc đóng vai trò như thế nào trong việc hoàn thiện nhân cách con người cũng như trong việc học văn?

     (Văn mẫu lớp 9) – Nhà viết truyện cổ tích nổi tiếng thế giới An-đéc-xen quan niệm: “Người sống lâu nhất không phải là người nhiều tuổi nhất mà là người cảm xúc trước cuộc đòi nhiều nhất”. Theo em cảm xúc đóng vai trò như thế nào trong …

Read More »