Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 8

Văn mẫu lớp 8

Nêu cảm nhận của em về bài thơ Quê hương của Tế Hanh

      (Văn mẫu lớp 8) – Em hãy nêu cảm nhận về bài thơ Quê hương của Tế Hanh (Bài làm của học sinh Trần Tố Quyên) Đề bài: Nêu cảm nhận của em về bài thơ Quê hương của Tế Hanh                                BÀI LÀM:       Quê hương là …

Read More »