Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 7

Văn mẫu lớp 7

Phân tích bài ca dao sau: Thương thay thân phận con tằm…Dầu kêu ra máu có người nào nghe.

(Văn mẫu lớp 7) – Phân tích bài ca dao sau: Thương thay thân phận con tằm…Dầu kêu ra máu có người nào nghe. (Bài làm của học sinh Hà Hương) Đề bài: Phân tích bài ca dao sau: Thương thay thân phận con tằm…Dầu kêu ra máu có người nào nghe.                                BÀI LÀM: …

Read More »

Bày tỏ cảm nghĩ của em về một món quà tuổi thơ

    (Văn mẫu lớp 7) – Em hãy bày tỏ cảm nghĩ của em về một món quà tuổi thơ (Bài làm của học sinh Trần Linh Giang) Đề bài: Bày tỏ cảm nghĩ của em về một món quà tuổi thơ                                BÀI LÀM:       Hai tiếng “Tuổi …

Read More »