Home / VĂN MẪU THCS / Văn mẫu lớp 6

Văn mẫu lớp 6

Phân tích văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh | Làm văn mẫu

phân tích văn bản sơn tinh thủy tinh

(Văn mẫu lớp 6) – Em hãy phân tích văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh (Bài làm của học sinh Trần Xuân Phong) Đề bài: Phân tích văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh BÀI LÀM       Sơn Tinh, Thuỷ Tinh là thần thoại cổ đã được lịch sử hoá trở thành một …

Read More »

Phân tích Truyền thuyết Thánh Gióng | Văn mẫu

phân tích truyền thuyết thánh gióng

(Văn mẫu lớp 6) – Em hãy phân tích Truyền thuyết Thánh Gióng (Bài làm của học sinh Trà Giang) Đề bài: Phân tích Truyền thuyết Thánh Gióng BÀI LÀM        Nhân dân ta, dân tộc ta luôn tự hào về tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bất …

Read More »