Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7

Soạn văn lớp 7

Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

   (Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) (Bài làm của học sinh Vân Nhi) Đề bài: Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)                                BÀI LÀM: II- Về văn nghị luận: Loading... 1- Tên các bài văn nghị luận: có …

Read More »

Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn

    (Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (Bài làm của học sinh Huy Cương) Đề bài: Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn                                BÀI LÀM: I- Về văn bản biểu cảm: 1- Tên một số văn bản biểu cảm trong Ngữ văn …

Read More »

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

    (Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) (Bài làm của học sinh Thùy Dung) Đề bài: Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)                                BÀI LÀM: III- Các phép biến đổi câu: 1- Thêm bớt thành phần câu: a- Rút gọn …

Read More »

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (Bài làm của học sinh Thủy Anh) Đề bài: Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt                                BÀI LÀM: I- Các kiểu câu đơn: có 2 cách phân loại câu. 1- Phân loại câu theo mục đích nói: có 4 …

Read More »

Soạn bài Ôn tập phần văn

    (Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Ôn tập phần văn (Bài làm của học sinh Thái Anh) Đề bài: Soạn bài Ôn tập phần văn                                BÀI LÀM: 1 – HS lập bảng theo yêu cầu: HỌC KÌ I HỌC KÌ II 1.  Cổng trường mở ra 2.  Mẹ …

Read More »

Soạn bài Dấu gạch ngang

     (Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Soạn bài Dấu gạch ngang (Bài làm của học sinh Thành Nam) Đề bài: Soạn bài Dấu gạch ngang                                BÀI LÀM: I. Công dụng của dấu gạch ngang: Trong các ví dụ sgk tr 129, dấu gạch ngang dùng để: a) Đánh …

Read More »

Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

     (Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo (Bài làm của học sinh Mỹ Uyên) Đề bài: Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo                                BÀI LÀM: 1. Ôn lại lí thuyết về văn bản …

Read More »

Soạn bài Văn bản báo cáo

    (Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Văn bản báo cáo (Bài làm của học sinh Mỹ Duyên) Đề bài: Soạn bài Văn bảo bán cáo                                BÀI LÀM: I. Đặc điểm của văn bản báo cáo: 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi: a. Mục đích …

Read More »

Soạn bài Văn bản đề nghị

    (Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Văn bản đề nghị (Bài làm của học sinh Thùy Chi) Đề bài: Soạn bài Văn bản đề nghị                                BÀI LÀM: I. Đặc điểm của văn bản đề nghị: 1. Đọc các văn bản (sgk/124-125) 1) Đề nghị cô giáo chủ nhiệm cho sơn …

Read More »

Soạn bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

   (Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy (Bài làm của học sinh Thùy Linh) Đề bài: Soạn bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy                                BÀI LÀM: I. Dấu chấm lửng: 1. Nêu công dụng của dấu chấm lửng trong các ví dụ (sgk/121) …

Read More »