Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7

Soạn văn lớp 7

Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn | Làm văn mẫu

soạn bài ôn tập phần tập làm văn

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn (Bài làm của học sinh Huy Cương) Đề bài: Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn BÀI LÀM I- Về văn bản biểu cảm: 1- Tên một số văn bản biểu cảm trong Ngữ văn 7-tập I: …

Read More »

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt | Làm văn mẫu

soạn bài ôn tập phần tiếng việt

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (Bài làm của học sinh Thủy Anh) Đề bài: Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt BÀI LÀM: I- Các kiểu câu đơn: có 2 cách phân loại câu. 1- Phân loại câu theo mục đích nói: có 4 …

Read More »

Soạn bài Ôn tập phần văn | Làm văn mẫu

soạn bài ôn tập phần văn

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Ôn tập phần văn (Bài làm của học sinh Thái Anh) Đề bài: Soạn bài Ôn tập phần văn BÀI LÀM: 1 – HS lập bảng theo yêu cầu: HỌC KÌ I HỌC KÌ II 1.  Cổng trường mở ra   2.  Mẹ tôi …

Read More »

Soạn bài Dấu gạch ngang | Làm văn mẫu

soạn bài dấu gạch ngang

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Soạn bài Dấu gạch ngang (Bài làm của học sinh Thành Nam) Đề bài: Soạn bài Dấu gạch ngang BÀI LÀM I. Công dụng của dấu gạch ngang: Trong các ví dụ sgk tr 129, dấu gạch ngang dùng để: a) Đánh dấu bộ …

Read More »

Soạn bài Văn bản báo cáo | Làm văn mẫu

Soạn bài Văn bảo bán cáo

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Văn bản báo cáo (Bài làm của học sinh Mỹ Duyên) Đề bài: Soạn bài Văn bảo bán cáo BÀI LÀM: I. Đặc điểm của văn bản báo cáo: 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi: a. Mục đích viết báo cáo: …

Read More »

Soạn bài Văn bản đề nghị | Làm văn mẫu

soạn bài văn bản đề nghị

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Văn bản đề nghị (Bài làm của học sinh Thùy Chi) Đề bài: Soạn bài Văn bản đề nghị BÀI LÀM I. Đặc điểm của văn bản đề nghị: 1. Đọc các văn bản (sgk/124-125) 1) Đề nghị cô giáo chủ nhiệm cho sơn lại bảng …

Read More »