Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 6

Soạn văn lớp 6

Soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

   (Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bàiTừ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ (Bài làm của học sinh Lê Lan Anh) Đề bài: Soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ                                BÀI LÀM: I. Từ nhiều nghĩa: Loading... 1. Ví dụ: Bài thơ …

Read More »

 Soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

(Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự (Bài làm của học sinh Lê Hồng Tâm) Đề bài: Soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự                                BÀI LÀM: I. Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự …

Read More »

Soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

      (Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự (Bài làm của học sinh Lê Hồng Tâm) Đề bài: Soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự                                BÀI LÀM: I. Đề, tìm hiểu chủ đề …

Read More »

Soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

    (Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự (Bài làm của học sinh Tống Quỳnh Hương) Đề bài: Soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự                                BÀI LÀM: I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn …

Read More »

Soạn bài Nghĩa của từ

   (Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Nghĩa của từ (Bài làm của học sinh Tống Quỳnh Trang) Đề bài: Soạn bài Nghĩa của từ                                BÀI LÀM: I. Nghĩa của từ là gì? 1. Mỗi chú thích gồm hai bộ phận: một bộ phận là từ và bộ phận …

Read More »

Soạn bài Tìm hiểu chung về văn tự sự

     (Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Tìm hiểu chung về văn tự sự (Bài làm của học sinh Hoàng Phương Anh) Đề bài: Soạn bài Tìm hiểu chung về văn tự sự                                BÀI LÀM: I. Ý nghĩa và đặc điểm chung của phương thức tự sự: …

Read More »

Soạn bài Từ mượn

     (Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Từ mượn (Bài làm của học sinh Đào Phương Thủy) Đề bài: Soạn bài Từ mượn                                BÀI LÀM: I. Từ thuần Việt và từ mượn: 1. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao …

Read More »

Phân tích Truyền thuyết Thánh Gióng

      (Văn mẫu lớp 6) – Em hãy phân tích Truyền thuyết Thánh Gióng (Bài làm của học sinh Trà Giang) Đề bài: Phân tích Truyền thuyết Thánh Gióng                                BÀI LÀM:        Nhân dân ta, dân tộc ta luôn tự hào về tinh thần chiến đấu chống giặc …

Read More »

Soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

     (Soạn văn lớp 6) – Em hãy soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt (Bài làm của học sinh Đào Lâm An) Đề bài: Soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt                                BÀI LÀM: I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương …

Read More »