Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 10

Soạn văn lớp 10

Soạn bài Lập dàn ý bài văn tự sự | Văn mẫu

soạn bài lập dàn ý bài văn tự sự

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Lập dàn ý bài văn tự sự (Bài làm của học sinh Võ Thu) Đề bài: Soạn bài Lập dàn ý bài văn tự sự BÀI LÀM I. Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện: 1.  Nội dung văn bản: Nhà văn Nguyên …

Read More »

Soạn bài Văn bản (tiếp theo) | Làm văn mẫu

soạn bài văn bản

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Văn bản (tiếp theo) (Bài làm của học sinh  Hoàng Thu Hồng) Đề bài: Soạn bài Văn bản (tiếp theo) BÀI LÀM III. Luyện tập: 1. Bài 1: a. Đoạn văn có một chủ đề thống nhất, câu chốt (câu chủ đề) đứng …

Read More »

Soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây | Làm văn mẫu

soạn bài chiến thắng mtao mxây

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây (Trích Đăm săn – sử thi Tây nguyên) (Bài làm của học sinh  Trần Hà Châu) Đề bài: Soạn bài Chiến thắng Mtao Mxây  BÀI LÀM I. Tìm hiểu chung: 1. Thể loại sử thi: a. Đặc điểm của sử …

Read More »

Soạn bài Văn bản | Làm văn mẫu

soạn bài văn bản

(Soạn văn lớp 10) – Em hãy soạn bài Văn bản (Bài làm của học sinh  Trần Hà Nguyên) Đề bài: Soạn bài Văn bản BÀI LÀM I. Khái niệm, đặc điểm: 1. Tìm hiểu ngữ liệu: a. Các văn bản được tạo ra trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ: …

Read More »