Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 7 / Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận | Văn mẫu

Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận | Văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận

(Bài làm của học sinh Mai Hạnh)

Đề bàiSoạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận

BÀI LÀM

I. Luận điểm, luận cứ và lập luận

Loading...

Văn bản “Chống nạn thất học” sgk/7

1. Luận điểm:

– Luận điểm chính của văn bản Chống nạn thất học là : chống nạn thất học. luận điểm được nêu dưới dạng nhan đề, kiểu câu khẳng định.

– Luận điểm đó được cụ thể hóa thành những câu văn: “Một trong những … dân trí”,  “Mọi người Việt Nam…chữ Quốc ngữ”

– Luận điểm là linh hồn, tư tưởng, quan điểm của cả bài.  

– Muốn có sức thuyết phục thì luận điểm cần phải đúng đắn, chân thật, đáp ứng nhu cầu thực tế.

2. Luận cứ:

– Lí lẽ: + “Khi xưa Pháp … boc lột dân ta”

            + “Số người VN … tiến bộ được”

            + “Nay chúng ta … độc lập”

            + “Mọi người VN … chữ Quốc ngữ”

– Dẫn chứng: + “Những người đã biết … thất học”

                      + “Những người chưa biết …của mình”

                      + “Phụ nữ lại càng cần … ứng cử”

– Luận cứ có vai trò làm cơ sở cho luận điểm

– Muốn có sức thuyết phục thì luận cứ phải chân thật, đúng đắn, tiêu biểu.

Soạn bài đặc điểm của văn bản nghị luận

3. Lập luận:

– Cách lập luận trong văn bản Chống nạn thất học: Tổng – phân – hợp

– Trình tự: +  Nêu lí do: Vì sao phải chống nạn thất học? Chống nạn thất học để làm gì?

                    + Từ các lí do, nêu ra các biện pháp để chống nạn thất học: Chống nạn thất học bằng cách nào?

                     + Cuối cùng kêu gọi mọi người sốt sắng giúp sức chống nạn thất học

– Lập luận có vai trò cụ thể hoá luận điểm, luận cứ thành các câu văn, đoạn văn có tính liên kết về hình thức và nội dung để đảm bảo cho một mạch tư tưởng nhất quán, có tính thuyết phục. Cách lập luận như vậy là hợp lí, chặt chẽ, thuyết phục được người đọc, người nghe.

II. Luyện tập

Văn bản “Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội” (sgk/9-10)

– Luận điểm: Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội

– Luận cứ:  + Có thói quen tốt và thói quen xấu

                  + Có những người biét phân  biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ, khó sửa

                  + Tạo được thói quen tốt là rất khó, Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ

– Dẫn chứng: Luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách,… là thói quen tốt

                      Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự là thói quen xấu

                      Chẳng hạn vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh nặng nề và gây nguy hiểm

– Lập luận: Tổng – phân – hợp.

                  Đưa ra thói quen tốt. Thói quen xấu (có dẫn chứng cụ thể). Khuyên mọi người nên xem lại mình và cần tạo ra thói quen tốt.

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

soạn bài luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 7) – Em hãy soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *