Home / SOẠN VĂN / Soạn văn lớp 9 / Soạn bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp | Làm văn mẫu

Soạn bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp | Làm văn mẫu

(Soạn văn lớp 9) – Em hãy soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

(Bài làm của học sinh Nam Hải)

Đề bài: Soạn bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

BÀI LÀM

I. CÁCH DẪN TRỰC TIẾP

Loading...

1. Phần in đậm ở đoạn a là lời nói, vì trước đó có từ “nói” trong phần lời của người dẫn. Bộ phân in đậm ấy được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép (“   ”)

2. Trong đoạn trích (b) bộ phận in đậm  là ý nghĩ, vì trước đó có từ “nghĩ”. Dấu hiệu tách hai phần câu cũng là dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

3. Trong cả hai đoạn trích, có thể thay đổi vị trí giữa các bộ phận in đậm với bộ phận đứng trước nó. Hai bộ phận ấy ngăn cách với nhau bằng dấu ngoặc kép và dấu ( – ). Cụ thể là:

a: … “Đấy, bác … là gì” – Cháu nói.

b:  “Khách tới bất ngờ, …chẳng hạn” – Hoạ sỹ nghĩ thầm.

=> Cách dẫn trực tiếp là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật; Lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép.

Soạn bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

II. CÁCH DẪN GIÁN TIẾP

1. Phần in đậm ở đoạn a là lời nói: Nội dung của lời khuyên như có thể thấy ở từ “khuyên” trong phần lời của người dẫn. Không có dấu hiệu ngăn cách phần này.

2. Trong đoạn trích b, bộ phận in đậm là  ý nghĩa (Trước đó có từ “Hiểu”). Giữa bộ phận in đậm và bộ phận đứng trước có  từ rằng. Có thể thay từ rằng bằng từ .

=> Cách dẫn gián tiếp, tức là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp; lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.

III. LUYỆN TẬP

1-Bài tập 1: (SGK trang 54).

– Đoạn a, lời dẫn “A! Lão già tệ lắm!…mày à?”. Đây là lời nói của cậu Vàng mà lão Hạc gán cho nó.

-> Lời dẫn trực tiếp.

– Đoạn b, lời dẫn “Cái vườn này … còn rẻ cả”. Đây là ý nghĩ của lão Hạc (Trước đó có ngữ “Lão tự bảo rằng”).

-> Lời dẫn trực tiếp.

2-Bài tập 2: (SGK trang 54, 55).

a/. Dẫn trực tiếp: Trong “Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức II của Đảng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chúng ta … anh hùng”.

– Dẫn gián tiếp.Trong “Báo cáo…”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

khẳng định rằng chúng ta …

a/ Dẫn trực tiếp: Trong cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh… thời đại”, đồng chí Phạm Văn Đồng viết: “Giản dị … làm được”.

– Dẫn gián tiếp. Trong cuốn sách “Chủ tịch …”, đồng chí Phạm Văn Đồng khẳng định rằng giản dị.

c/. Dẫn trực tiếp: Trong cuốn “Tiếng Việt … dân tộc”, ông Đặng Thai Mai khẳng định “Người Việt Nam …của mình”.

– Dẫn gián tiếp:  Trong cuốn “Tiếng Việt … dân tộc”, ông Đặng Thai Mai đã khẳng định rằng “Người Việt Nam

… của mình”.

3-Bài tập 3: (SGK trang 55).

Thuật lại lời của nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích sau theo cách gián tiếp:

Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng và dặn Phan Lang về nói với chàng Trương rằng nếu có nhớ chút tình xưa cũ, thì xin chàng hãy lập đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước thì Vũ Nương sẽ về.

>>> XEM THÊM : 

Spread the love
Loading...

Check Also

phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân

Phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh trong Chiều tối và Lai Tân | Văn mâu

(Văn mẫu lớp 11) – Em hãy phân tích chân dung tinh thần Hồ Chí Minh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

vụng trộm